Du är här

2018-08-07

Aktia Bank Abp: Halvårsrapport 1.1–30.6.2018

2018 kl. 8.00

Aktia Bank Abp: Halvårsrapport 1.1–30.6.2018

Implementering av strategin ger resultat, det jämförbara rörelseresultatet
ökade

Juha Hammarén, t.f. VD

”Under årets andra kvartal ökade det jämförbara rörelseresultatet med 10 %
från samma period ifjol till 18,5 miljoner euro. Lägre kostnader och god
tillväxt i provisionsnettot inom både Personal & Corporate Banking och
Förmögenhetsförvaltning bidrog till den positiva utvecklingen. Vi
introducerade nya produkter, kundkoncept och flera nya
digitaliseringsinitiativ, som leder till smidigare kundupplevelser och
bättre kundbetjäning. Transformationen av Aktia framskred väl med flera
positiva förändringar som våra kunder har allt större nytta av.”

April - juni 2018:

* De totala rörelseintäkterna ökade till 55,8 (54,2) miljoner euro.
Provisionsnettot ökade till 26,2 (24,6) miljoner euro. Räntenettot
ökade till 23,5 (22,9) miljoner euro, varav räntenetto från in- och
utlåning var 17,4 (17,8) miljoner euro och ränteintäkter från Aktias
TLTRO låneprogram var 2,6 miljoner euro. Ränteintäkterna från
likviditetsportföljen och stängda ränteskydd minskade med 2,2
miljoner euro. Livsförsäkringsnettot var 5,0 (5,8) miljoner euro och
påverkades negativt av orealiserade värdeförändringar i
placeringsportföljen.
* De totala rörelsekostnaderna minskade med 4 % till 38,3 (39,7)
miljoner euro. Rörelsekostnaderna exklusive jämförelsestörande poster
uppgick till 38,0 (37,3) miljoner euro.
* Rörelseresultatet ökade till 18,2 (14,4) miljoner euro.
Det jämförbara rörelseresultatet ökade till 18,5 (16,9) ­miljoner
euro.
* Utsikter 2018 (oförändrade): Det jämförbara rörelseresultatet 2018
förväntas vara något högre än det jämförbara rörelseresultatet 2017
(se s. 18).

Nyckeltal

(mn euro) 2Q2018 2Q2017 ? % 1-6/2018 1-6/2017 ? % 1Q2018 2Q/1Q
2017
Räntenetto 23,5 22,9 3 % 44,2 46,2 -4 % 20,7 13 % 89,6
Provisionsnetto 26,2 24,6 7 % 50,1 45,7 9 % 23,8 10 % 91,4
Rörelseintäkter totalt 55,8 54,2 3 % 107,0 107,3 0 % 51,2 9 %
210,3
Rörelsekostnader totalt -38,3 -39,7 -4 % -71,8 -77,0 -7 % -33,5
15 % -160,7
Nedskrivningar av krediter och
övriga åtaganden 0,7 -0,1 - 0,1 -0,1 - -0,6 - -0,6
Rörelseresultat 18,2 14,4 26 % 35,9 30,8 16 % 17,7 3 % 49,1
Jämförbart rörelseresultat1 18,5 16,9 10 % 36,6 32,8 11 % 18,0 3
% 59,9
Kostnads/intäktstal 0,69 0,73 -5 % 0,67 0,72 -7 % 0,65 6 %
0,76
Resultat per aktie (EPS)3, euro 0,21 0,16 32 % 0,43 0,36 21 %
0,22 -3 % 0,57
Eget kapital per aktie (NAV)2,3, euro 8,26 8,53 -3 % 8,26 8,53 -3
% 8,61 -4 % 8,70
Avkastning på eget kapital (ROE),?% 10,1 7,4 37 % 10,2 8,2 25 %
10,2 0 % 6,5
Kärnprimärkapitalrelation2,?% 16,3 18,0 -10 % 16,3 18,0 -10 %
16,4 -1 % 18,0
Kapitaltäckningsgrad2,?% 20,1 24,3 -17 % 20,1 24,3 -17 % 20,8 -3
% 23,4

1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster, se s. 19
2) Vid periodens slut
3) Omräknade enligt antal aktier efter sammanslagningen av serierna A och R

AKTIA BANK ABP

Mera information:
CFO Outi Henriksson, tfn 010 247 6236

Avsändare:
Anders Wikström, IR-specialist, tfn 010 247 6294

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning,
försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till
det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000
kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon.
Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns
www.aktia.com.

Bilagor

* Aktia Bank Abp 2Q2018

* Aktia Bank Abp 2Q2018 presentation

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.