Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM ...

AB Fastator (publ) ("Fastator") har beslutat att emittera ytterligare
seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående
obligationsprogram 2018/2021.

Fastator emitterade den 26 oktober 2018 ett säkerställt obligationslån
om 350 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0011762129).
Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare
obligationer för 100 mkr. Tack vare en mycket stark efterfrågan under
book building har Fastator beslutat att emittera ytterligare
obligationer om totalt 200 mkr under obligationslånets befintliga
rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen efter
emissionen uppgår till 550 mkr. De nya företagsobligationerna har
emitterats till en kurs om 100% av nominellt belopp.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och
Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas
upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50% och har
slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om
notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 10 bankdagar från
emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses användasi bolagets löpande verksamhet,
inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och
fastighetsrelaterade tillgångar i enlighet med obligationsvillkoren.

I samband med obligationsemissionen så har Fastator beslutat att
justera obligationsvillkoren till förmån för obligationsinnehavarna
genom att tillförsäkra att panten över aktierna i dotterbolaget
Vivskä inte kan släppas under obligationsvillkorens s.k.
säkerhetstest. Ändringen är avstämd och godkänd av Agenten, Nordic
Trustee & Agency AB (publ). Separat underrättelse om uppdateringen av
villkoren skickas till direktregistrerade ägare och registrerade
behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken per den 6
mars 2019.

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB
(publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband
med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB har agerat juridisk rådgivare i
transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska
investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och
Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog drygt 40 investerare i
emissionen

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget
Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
6 mars 2019 kl. 14.45 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera
i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00,
certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/ab-fastator-har-framg...
https://mb.cision.com/Main/1570/2757906/1003218.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.