Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator" eller "bolaget")
offentliggjorde den 13 september 2016 att bolaget har emitterat en
obligation om 250 MSEK inom ett totalt rambelopp om 500 MSEK, med
förfallodatum den 20 september 2019.

Bolaget har som säkerhet för obligationen pantsatt vissa av bolagets
tillgångar och bolaget kan i framtiden komma att pantsätta
ytterligare tillgångar. Obligationen löper med en rörlig ränta om
STIBOR (3 månader) + 8,50 % per år som erläggs kvartalsvis.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm
och första dag för handel beräknas till den 26 oktober 2016. Med
anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som idag
har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
bolagets hemsida www.fastator.se, och Finansinspektionens hemsida,
www.fi.se.

Emissionslikviden kommer att användas till finansiering av tillväxt i
Fastators befintliga innehav och till nya investeringar i
fastighetsrelaterade bolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2016, kl. 10.45 CET.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/fastator-offentliggor-...
http://mb.cision.com/Main/1570/2106867/578987.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.