Du är här

2017-01-16

Aktiespararna sa nej till styrelseförändring

På D. Carnegie & Co:s stämma idag röstade Aktiespararna och flera småägare nej till att byta ut delar av styrelsen under pågående budprocess.

Förslaget att James Seppala och Svein Erik Lilleland skulle ersätta Terje Nesbakken och Ranny Davidoff kom från den nya huvudägaren och budgivaren Blackstones bolag, Vega HoldCo Sarl, och hade valberedningens stöd.

Den valberedning som tillsattes i fjol uttalade sig 3 oktober om Blackstones styrelseförslag. Att så skedde var kontroversiellt då reglerna för hur D. Carnegies valberedning ska tillsättas innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september ska utse valberedning.

Ledamöterna från fjolårets valberedning var därtill utsedda av de tre tidigare storägarna i D. Carnegie som i somras träffat avtal om att sälja till Blackstone, dvs. Kvalitena, Svensk Bolig Holding och Frasdale Int. BV.

Så sent som igår, dvs. 13 oktober, annonserades att Blackstone tillträtt aktierna enligt avtal. Därtill meddelades att ett budpliktsbud ska offentliggöras senast den 10 november.

Blackstone får genom nämnda avtal ett innehav i D. Carnegie om 40 procent av rösterna och 32 procent av aktierna samt kontroll över hela 53 procent av rösterna i bolaget. Därmed stod klart att det i samband med fullbordandet av avtalet krävdes, enligt reglerna för budplikt, att Blackstone lade bud på samtliga aktier i D. Carnegie.

Innan budpliktsbudet hunnit komma minoritetsaktieägarna till del så föreslog emellertid Blackstone den 23 september, i kallelse till dagens extra bolagsstämma, att en styrelseförändring skulle ske. Blackstones initiala förslag var att Andrew Lax skulle ersätta Knut Pousette som i rollen styrelseordförande, men förslaget ändrades varmed James Seppala blev aktuell för ordförandeposten.

Skälet till Lax inte längre kandiderade för ordförandeposten talade Blackstone tyst om på dagens extra bolagsstämma. På fråga från Aktiespararnas bolagsbevakare Leo Gillholm om varför ordförandeförslaget hade ändrats gavs svaret att förslaget att James Seppala skulle väljas var bättre det ursprungliga förslaget.

Aktiespararna anförde på stämman att förslaget till styrelsebyte var prematurt. Förbundet anser inte att det är lämpligt att D. Carnegie byter styrelse mitt under en aktuell budprocess.

”Samtliga aktieägare kommer att erbjudas att sälja i budpliktsbudet. Vilka ägarförändringar som det kan föranleda är för tidigt att säga. Mot den bakgrunden är det bäst för bolaget om den nuvarande styrelsen sitter kvar till dess en ny ägarbild tagit form” säger Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararna, och tillägger: ”En budgivare bör inte tillåtas dominera målbolagets styrelse innan minoritetsägarna hunnit säga sitt om budet”.

Att budpliktsbudet dröjt tycker Åsa Wesshagen vidare är beklagligt. ”Avtal med storägarna slöts i somras och först nu återkommer Blackstone med ett löfte som innebär att budet ska läggas senast den 10 november. Man kan undra hur lång tid man ska kunna ha på sig innan man presenterar ett budpliktsbud”, säger Wesshagen och konstaterar: ”Långa budprocesser slår inte bara mot aktieägarna utan även mot målbolaget som lätt tappar fart”.

Endast två personer i D. Carnegies styrelse, Eva Redhe och Mats Höglund, sitter i den budkommitté som sedermera ska utvärdera budet från Blackstone. Aktiespararna tycker att det inte hade skadat om flera oberoende styrelseledamöter hade ingått i den kommittén. 

Åsa Wesshagen

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.