Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Ålandsbanken: Ålandsbanken Abp riktad emission av B-aktier inom ramen för verkställighet av incitamentsprogram

 

Ålandsbanken
Abp                                                                                
Börsmeddelande
4.3.2019 kl. 17.00

Ålandsbanken Abp riktad emission av B-aktier inom ramen för verkställighet
av incitamentsprogram

Ålandsbankens styrelse har beslutat om nyemission av B-aktier för
fullföljande av sina skyldigheter inom ramen för bankens ersättningssystem
för rörliga ersättningar riktat till operativ ledning och nyckelpersoner.
Beslutet fattades av styrelsen i stöd av befullmäktigande från
bolagsstämman 10.4.2014.

Styrelsen beslutade om en riktad emission om totalt 27 367 stycken
B-aktier. Aktiernas emitteras den 22.3.2019, varefter man kommer att ansöka
om en listning av B-aktierna på Nasdaq Helsinki Oy. Emissionen innebär en
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Denna avvikelse
motiveras med att då Ålandsbanken är ett börsnoterat bolag skall en del av
den resultatbaserade ersättningen utbetalas i form av aktier i banken. En
utdelning av aktier till nyckelpersonerna utgör ett incentiv och binder dem
till banken. Därmed finns ur bankens synpunkt vägande ekonomiska skäl för
en riktad emission och utdelning av B-aktier till nyckelpersonerna för
verkställighet av incitamentsprogrammet.

Teckningspriset per aktie uppgår till 13,83 euro, vilket motsvarar det
aritmetiska medeltalet av stängningskurserna för B-aktien under februari
2019.

Efter att emissionen antecknats i handelsregistret kommer Ålandsbankens
aktiekapital att uppgå till totalt 42 029 289, 89 euro, fördelat på antalet
A-aktier 6 476 138 stycken och antalet B-aktier 9 048 969 stycken.

Ålandsbanken Abp

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.