Du är här

2018-07-16

Alfa Laval: Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

"Orderingången under det andra kvartalet blev väsentligt starkare än
tidigare förväntat, med bidrag från samtliga tre divisioner.
Marine-divisionens orderingång ökade med 37 procent sekventiellt,
främst drivet av en ökad kontraktering inom tankersegmentet - vilket
lyfte efterfrågan på pumpsystem - samt en väsentligt ökad
orderingångstakt för miljöprodukter. Även Energy-divisionen hade en
positiv utveckling, både sekventiellt och jämfört med föregående år,
drivet av en stark basaffär samt ett antal stora order. Orderingången
inom Food & Water var fortsatt stark, med en betydande ökning av
basaffären. Det omfattande produktlanseringsprogrammet har positivt
påverkat orderingången i kvartalet.

Geografiskt sett präglades det andra kvartalet av sekventiellt ökad
efterfrågan i de flesta av Alfa Lavals slutmarknader. Även jämfört
med föregående år var utvecklingen mycket god. Asien visade en
betydande tillväxt, med en orderingångsökning på 41 procent. Även
Europa visade en stark utveckling med en 19-procentig ökning. Totalt
uppgick orderingången i kvartalet till MSEK 12 062, en ökning mot
förra året på 25 procent och sekventiellt med 20.

Rörelseresultatet (justerad EBITA) ökade med 20 procent till MSEK 1
698 i kvartalet till följd av en ökad fakturering, medan
rörelsemarginalen var 16,2 procent. Marginalen påverkades positivt av
en ökad produktivitet och negativt av en lägre eftermarknadsandel
samt valutaeffekter. Pågående förändringsarbete inom
produktionsstrukturen, det så kallade Footprint-programmet, samt
omfattande produktlanseringar bidrog till högre kostnader i
kvartalet."

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet

Orderingången ökade med 21 procent* till MSEK 12 062 (9 629).
Nettoomsättningen ökade med 14 procent* till MSEK 10 475 (8 907).
Justerad EBITA**: MSEK 1 698 (1 410).
Justerad EBITA-marginal**: 16,2 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 499 (733).
Nettoresultat: MSEK 1 117 (479).
Resultat per aktie: SEK 2,65 (1,14).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 377 (1 042).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -40 (96).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK 31 (-).

Sammanfattning: första halvåret

Orderingången ökade med 19 procent* till MSEK 22 087 (18 430).
Nettoomsättningen ökade med 13 procent* till MSEK 19 326 (17 033).
Justerad EBITA**: MSEK 3 195 (2 689).
Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 968 (2 001).
Nettoresultat: MSEK 2 166 (1 255).
Resultat per aktie: SEK 5,14 (2,98).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 043 (1 846).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -5 (171)
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK 98 (-).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det tredje kvartalet

"Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2018 kommer
att vara något lägre än i det andra kvartalet."

Tidigare publicerade utsikter (23 april 2018): "Vi förväntar att
efterfrågan under det andra kvartalet 2018 kommer att vara på samma
nivå som i det första kvartalet."

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli
2018 klockan 12.00 CET.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson,
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31[image]
peter.torstensson@alfalaval.com
Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Organisationsnummer: 556587-8054

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-ab--publ--delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/905/2576212/879101.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.