Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Alfa Laval: Alfa Laval presenterar ett åtgärdsprogram som ett resultat av den strategiska översynen

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och
flödeshantering - aviserar idag ett åtgärdsprogram som ett resultat
av den strategiska översynen. Den nya organisationsstrukturen, i
kombination med rådande marknadsförutsättningar, innebär att Alfa
Laval introducerar ett program som kommer att innehålla tre
initiativ. Dessa förväntas ge upphov till kostnader av icke
återkommande karaktär i storleks-ordningen 1,5 miljarder kronor,
varav 1,1 miljarder belastar det tredje kvartalet. Av SEK 1.1
miljarder beräknas SEK 600 miljoner vara icke kassapåverkande.
Besparingarna, exklusive kostnader för sålda varor, beräknas uppgå
till cirka 300 miljoner kronor.

Programmet inkluderar följande initiativ:

· skapa en mer fokuserad organisation som reflekterar såväl den nya
strukturen som en anpassning till den svaga efterfrågesituation som
råder inom olja & gas- och marinsektorerna

· lyfta ut vissa produktgrupper från den nya
organisationsstrukturen

· omstrukturering av tillverkningen.
"Vi måste anpassa storleken på vår organisation till rådande
marknads-förutsättningar", säger Tom Erixon, VD och koncernchef för
Alfa Laval. "Men, innan vi lanserade några kortsiktiga initiativ
ville vi ha företagets långsiktiga inriktning helt klar för oss."

Den nya strategiska inriktningen är ett långsiktigt åtagande för Alfa
Laval, med målet att stödja den organiska tillväxten. Den inkluderar
även åtgärder för att hantera de kortsiktiga utmaningar som en svag
efterfrågan i visa slutmarknader orsakar.

En fokuserad organisation
Den nya strukturen, i kombination med anpassningar till rådande
marknads-förutsättningar, kommer att leda till en mer fokuserad
organisation. Denna del av programmet förväntas till största delen
vara implementerad vid slutet av andra kvartalet 2017.

Några produktgrupper lyfts ut ur den nya organisationsstrukturen
Alfa Lavals strategiska översyn har även identifierat tre
produktgrupper som är i behov av särskild uppmärksamhet;
kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, kommer-siella
tubvärmeväxlare samt värmeväxlarsystem. Dessa enheter kommer att ingå
i ett initiativ som kallas "Greenhouse" ("Växthus") och kommer att
drivas vid sidan av den nya divisionsstrukturen. Syftet är att förse
dessa enheter med bästa möjliga förutsättningar för att prestera
bättre och för att de ska kunna fokusera på att utveckla sina
respektive aktiviteter.

Omstrukturering av tillverkningen
Det tredje området omfattar en stegvis implementering av en optimerad
och mer konkurrenskraftig tillverkningsstruktur. Detta initiativ
kommer att implementeras stegvis under flera år; det påbörjas 2017
och avslutas i slutet på 2019. Ytterligare information om detta
initiativ kommer att presenteras efterhand.

Kostnader/besparingar
De tre initiativen beräknas ge upphov till kostnader av en icke
återkommande karaktär i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Av
dessa belastar 1,1 miljarder kronor det tredje kvartalet, varav 600
miljoner relaterar framförallt till nedskrivning av allokerade
övervärden samt goodwill och är inte kassapåverkande. De återstående
500 miljonerna avser huvudsakligen neddragning av ca 700 anställda.

Initiativen förväntas generera avsevärda besparingar. Besparingarna
relaterade till försäljnings- och administrationskostnaderna beräknas
uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Engångskostnaden kommer också
att generera vissa besparingar inom kostnader för sålda varor som
kommer att minska effekterna av den negativa volymutvecklingen.
Ordinarie kapacitetsjusteringar i våra produktionsanläggningar
hanteras löpande och är inte inkluderade.

Telefonkonferens
Frågor hänvisas till den telefonkonferens för det tredje kvartalet,
som hålls klockan 08:30. Information kring denna telefonkonferens har
tidigare offentliggjorts i ett pressmeddelande som finns tillgängligt
www.alfalaval.com/sv/investerare.

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och
processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna
värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra
prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla,
separera och transportera produkter i industrier som framställer
livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och
etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg,
inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för
hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i
kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i
nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa
Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka
39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31

Thomas Thuresson
CFO
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 40

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 oktober, 2016 kl. 07:25 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-presenterar-ett-atgard...
http://mb.cision.com/Main/905/2107756/579466.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.