Du är här

2017-08-30

ALIGERA: KOSTSAMMA PROBLEM MED SINOVEL-TURBINER KVARSTÅR

STOCKHOLM (Direkt) Vindkraftbolaget Aligera, som handlas på First North,
vittnar om en tuff marknad för vindkraft och bolagets utmaningar med
Sinovel-turbinerna kvarstår.

"På mjukvarusidan ser vi flera brister av väsentlig art, vilka antas vara både
tidskrävande och kostsamma att komma till rätta med" säger vd Jörgen Bender i
delårsrapporten.

Hittillsvarande investeringar i Sinovel-turbinerna, för att upprätthålla
någorlunda stabil produktion, har skett med väsentliga belopp och bolaget ser
behov av ytterligare investeringar på mjukvarusidan om 4-10 miljoner kronor
under året.

Aligera har utestående fordringar på försäkringsbolag, om cirka 20 miljoner
kronor, för uteblivna ersättningar för skador och produktionsförluster.

Vidare drabbades Aligera av en ytterst ovanlig skada i den ena Vestas-turbinen
i Strömmestad, och turbinen kommer att bli stående i ungefär en månad.

"Bolagets arbete med att reducera kostnaderna har intensifierats och
konkretiserats, med fokus på att balansera skuldsättningsgraden i förhållande
till nuvarande och framtida intäktsnivåer. Även om vi fortsatt är positiva
till en expansion av vår produktion, och ser möjligheter i marknaden, så
behöver bolaget fortsätta och slutföra arbetet med att reducera kostnaderna",
skriver Jörgen Bender.

Aligera hade en nettoomsättning på 11,8 miljoner kronor för det andra
kvartalet 2017. Ebitda-resultatet uppgick till 5,3 miljoner och resultat
efter skatt -6,9 miljoner kronor.

Egen produktion inklusive produktionsgarantier uppgick till 16,8 GWh (16,9).

Några jämförelsesiffror finns inte för andra kvartalet 2016 då koncernen är
relativt nybildad.

Räntebärande nettoskuld uppgick till 470 miljoner kronor och soliditeten vid
periodens slut var 20 procent. Likvida medel uppgick till 20,6 miljoner
kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
uppgick till -1,1 miljoner kronor.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.