Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Alimak Group AB: Alimak Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Fortsatt lönsam tillväxt 2015

· God tillväxt inom framförallt byggsektorn.
· Olja & Gas fortsatt under stark press.
· Försäljningstillväxt och rörelsemarginal i linje med de
finansiella målen.

Fjärde kvartalet

· Orderingången minskade med 5 procent till 425,6 (446,8) miljoner
kronor. I lokala valutor var minskningen 9 procent.

· Intäkterna ökade med 13 procent till 587,5 (518,0) miljoner
kronor. I lokala valutor ökade intäkterna med 8 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 104,4 (109,0) miljoner
kronor. I lokala valutor uppgick EBIT till 107,4 (109,0) miljoner
kronor.

· Rörelsemarginalen (EBIT procent) före jämförelsestörande poster
uppgick till 17,8 (21,0) procent. I lokala valutor var
rörelsemarginalen 19,1 (21,0) procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 118,4
(132,7) miljoner kronor.

· Vinst per aktie uppgick till 1,66 (0,33)* kronor.
Helåret

· Orderingången ökade med 18 procent till 2 109,1 (1 789,7) miljoner
kronor. I lokala valutor var ökningen 8 procent.

· Intäkterna ökade med 17 procent till 2 036,3 (1 742,5) miljoner
kronor. I lokala valutor ökade intäkterna med 7 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade till
350,3 (316,9) miljoner kronor. I lokala valutor ökade EBIT till 343,9
(316,9) miljoner kronor.

· Rörelsemarginalen (EBIT procent) före jämförelsestörande poster
uppgick till 17,2 (18,2) procent. I lokala valutor var
rörelsemarginalen 18,4 (18,2) procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239,8
(309,5) miljoner kronor.

· Vinst per aktie uppgick till 3,12 (1,07)* kronor.
· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (0) per aktie för
verksamhetsåret 2015.

*Beräknat på existerande antal aktier, 43 326 289

Telefonkonferens/Audiocast

Med anledning av bokslutskommunikén anordnas en telefon- och
webkonferens torsdagen den 25 februari 10.00. CEO Tormod Gunleiksrud
och CFO Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera
rapporten.

SE: +46 8 5664 2690

UK: +44 20 3008 9801

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via webcast:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0225_Alimak_Group/view

För mer information kontakta

Stefan Rinaldo, CFO, Alimak Group, telefon 08-402 14 47

Sofia Wretman, Kommunikations- och IR-chef, telefon: 08-402 14 41

Om Alimak

Alimak är en ledande global industrikoncern inom design, utveckling,
tillverkning, distribution och underhåll av vertikala
transportlösningar baserade på kuggstångsdrift och linhissteknologi.
Bolaget tillhandahåller högkvalitativa hissar och plattformar,
framförallt inom industri- och byggsektorn. Alimak har en global
försäljnings-, service- och distributionsplattform i över 60 länder
och starka marknadspositioner. Bolaget har en väletablerad och stabil
eftermarknadsverksamhet och dess stora globala installerade bas på
nära 22 000 enheter ger Alimak unik förståelse för kundernas behov.
Alimak grundades 1948, har sitt huvudkontor i Stockholm och
sysselsätter över 1100 personer över hela världen. Bolaget är noterat
på Nasdaq Stockholm.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 25 februari
2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/alimak-group-ab--bokslutskom...
http://mb.cision.com/Main/12476/9924416/481783.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.