Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Alimak Group AB: Kommuniké från Alimak Group AB:s årsstämma den 11 maj 2016

Alimak Group AB höll under onsdagen den 11 maj 2016 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 2 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den
13 maj 2016. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
onsdagen den 18 maj 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Carl Johan Falkenberg, Anders
Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren och Anders Thelin, samt
nyvalde Helena Nordman-Knutson. Stämman omvalde Anders Thelin till
styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor.

Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå om totalt 2 520 000
kronor (ersättning för utskottsarbete inkluderat), för tiden till
slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.
Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i
revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000
kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i
ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny
instruktion beslutas.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, kontakta:

Sofia Wretman, Chef för kommunikation & investerarrelationer, tfn: +46
8 402 14 41

Om Alimak

Alimak är en ledande global industrikoncern inom design, utveckling,
tillverkning, distribution och underhåll av vertikala
transportlösningar baserade på kuggstångsdrift och linhiss-teknologi.
Bolaget tillhandahåller högkvalitativa hissar och plattformar,
framförallt inom industri- och byggsektorn. Alimak har en global
försäljnings-, service- och distributionsplattform i över 70 länder
och starka marknadspositioner. Bolaget har en väletablerad och stabil
eftermarknadsverksamhet och dess globala installerade bas om nära 22
000 enheter ger Alimak unik förståelse för kundernas behov. Alimak
grundades 1948, har sitt huvudkontor i Stockholm och sysselsätter
nära 1200 personer över hela världen. Alimak är noterat på Nasdaq
Stockholm. www.alimakgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/kommunike-fran-alimak-group-...
http://mb.cision.com/Main/12476/2007388/514560.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.