Du är här

2018-08-29

Allgon AB: ALLGON AB(PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (57,0) MSEK, en minskning med
4 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Periodens EBITDA uppgick till 5,0 (3,2) MSEK. Jämförelsetalet
innehåller transaktionskostnader om 1,5 MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (1,5) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 5,7 (2,6) %.

· Periodens resultat uppgick till 2,4 (1,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,04) kr/aktie.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (-2,5)
MSEK.

· Den 4 maj annonserades att Allgon ingått ett villkorat avtal om
att förvärva samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB.
Förvärvet genomfördes till en köpeskilling om 350 MSEK på kassa- och
skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare
högst 50 MSEK och tillträdet skedde den 31 juli. Tele-Radio hade 2017
en omsättning på 252 MSEK och hade en justerad EBITDA på 51 MSEK.
Under perioden januari till juni 2018 omsatte Tele-Radio 159,4 MSEK
med en EBITDA på 32,6 MSEK.

VD har ordet

Affären med Tele-Radio har nu slutförts och i och med detta blir
Allgonkoncernen en internationellt ledande aktör inom radiostyrning.

Genom de två dotterbolagen, Tele-Radio och Åkerströms, kommer Allgons
verksamhet inom radiostyrning, att ha en stark global närvaro på en
marknad som omsätter mer än 5 MDSEK. Marknadens genomsnittliga
tillväxt var 12 procent under perioden 2014 -2016. Genom förvärvet av
Tele-Radio kommer Allgons affärsområde Industriell Radiostyrning att
ta plats bland de 5 största aktörerna i världen inom den branschen,
med en marknadsandel om ca 5 procent och vi ser stora möjligheter
till fortsatt organisk tillväxt. Marknaden är fragmenterad och det
finns många geografiska områden där vi kan etablera oss med ny
försäljning. Affären som slutförts i och med tillträdet den 31 juli
är en av större internationella affärerna som gjorts under senare tid
inom detta segment.

Tele-Radio omsatte (se sidan 7-8) 158,8 MSEK under det första halvåret
i år och redovisar ett starkt resultat om 32,6 MSEK på EBITDA nivå.
Bolaget satsade på en rad nya produktuppgraderingar under föregående
år och generellt ser vi en bra efterfrågan på alla verksamheter i
Tele-Radio. Tillväxten jämfört med föregående år uppgår till 29
procent och vi ser positivt på att bolagets skalbara modell ger
möjlighet till förbättrade marginaler över tid. Tele-Radio och
Åkerström kompletterar varandra väl operationellt, kommersiellt och
finansiellt.

Allgonkoncernen inleder nu en fas med ett tydligt fokus på
konsolidering av det nya förvärvet Tele-Radio. Resultatmässigt kommer
bolagets att konsolideras från och med den 1 augusti.Transaktions-
och finansieringskostnaderna för förvärvet av Tele-Radio, cirka 30
MSEK, kommer att redovisas under nästkommande kvartal som en
engångskostnad.

Allgongruppen (exklusive Tele-Radio) redovisar en omsättning om 54,6
MSEK för det andra kvartalet vilket är en minskning med 2,4 MSEK och
resultatet för det andra kvartalet uppgår till 5 MSEK på EBITDA nivå.
Den lägre omsättningen är främst relaterat till att utrullningen av
smarta elmätare i Norge går mot sitt slut och den kommande
utrullningen av nya projekt förväntas komma igång först under 2019.
Åkerströms visar en fortsatt ökning av omsättning och resultat med en
fortsatt god orderingång. Inom segmentet IoT, bolagen WSI och IIOX
har vi ett flertal nya projekt som är i sin inledning och där
kombinationen av mjukvara och tjänster tas emot allt mer positivt.
Det som karakteriserar bolagen inom Connectivity och IoT är att
affärerna är långsiktiga och är ofta del av större projekt. Det
innebär också som vi tidigare nämnt att omsättningen inom dessa
områden varierar över kvartalen, vilket vi tydligt sett för
Satmission.

Efter förvärvet av Tele-Radio är Allgon en koncern med fler än 300
anställda och verksamheter i 14 länder och vi har därigenom en god
plattform för fortsatt internationell expansion. Det finns
långsiktiga synergier mellan Tele-Radio och Åkerströms som vi har
beräknat till minst 15 MSEK över en treårsperiod. Dessa består av
effektiviseringar och samordningsfördelar inom teknikutveckling,
produktion och försäljning. Det är dock viktigt att framhålla vårt
fokus på integrationen av Tele-Radio i Allgonkoncernen med syfte att
även övriga bolag skall kunna få del av de nya affärsmöjligheter som
Tele-Radios stora kundstock medför. Det är alltjämt försäljningen och
våra kunder som är vår högsta prioritet.

De senaste två åren har Allgonkoncernen haft fokus på förvärv och
därmed utvecklats i hög takt. Syftet har varit att uppnå en större
omsättningsvolym och en solid strukturell bas. Under resterande del
av 2018 kommer vi att ägna mer tid åt att profilera Allgon mot de
finansiella marknaderna, potentiella nya aktieägare och inte minst
mot befintliga och nya kunder.

Johan Hårdén, VD
Stockholm, den 28 augusti
Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/allgon-ab-publ--delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/236/2602876/898962.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.