Du är här

2017-09-21

Allgon AB: Allgon förvärvar pionjärföretag inom industriell IoT

Allgongruppen fortsätter att satsa på digitalisering och industriell
IoT (Internet of Things) och köper teknikföretaget IIOX.

Kista - 21 september, 2017 - Allgon AB (publ) har idag tecknat avtal
med huvudägarna i IIOX om att förvärva Industrial Internet of X AB
("IIOX") Förvärvet av aktierna i IIOX sker genom en apportemission.
Transaktionen baseras på ett rörelsevärde om 5 MSEK.

Malmöbaserade IIOX (tidigare Maingate Enterprise Solutions AB)
utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of Things-plattform för
företagstillämpningar inom industri- och energisektorn.
IIOX-lösningen innehåller en kraftfull uppsättning teknik för
säkerhetskritiska system som gör det kostnadseffektivt och enkelt att
koppla upp det växande antalet sensorer och system inom
storindustrin. Tjänsten samlar in, analyserar och förvandlar i
realtid maskindata (Big Data) till lösningar för storkunder som E.ON,
DeLaval och Riksbyggen. IIOX har levererat kommersiella IoT
implementationer sedan 2010 och företaget har 20 års erfarenhet av
att förädla maskindata. IIOX IoT plattform kommer att stärka Allgons
dotterbolag WSI's kunderbjudande och kommer på sikt att vara en
viktig del i Allgongruppens övriga bolag.

Initialt tecknar Allgon ett samarbetsavtal med IIOX och påbörjar
aktiviteter fram till tillträdet som beräknas ske i slutet av
november 2017. IIOX ingick tidigare i Wireless Maingate-koncernen och
har sedan separationen från Wireless Maingate i januari 2015
redovisat underskott. Under hösten 2017 genomförs ett
omstruktureringsprogram som innebär att bolaget koncentrerar sin
verksamhet till Malmö och att kontoren i Karlskrona och Stockholm
avvecklas. Programmet beräknas ge kostnadsbesparingar om 15,4 MSEK på
rullande årsbasis och skall vara slutfört på tillträdet. Sammantaget
innebär det att bolaget inför 2018 är rustat för att generera
positiva bidrag till Allgonkoncernens omsättning och resultat. IIOX
förväntas omsätta 7 MSEK under 2017.

Samtliga aktier i IIOX har värderats till 5 MSEK. Allgon har inhämtat
en s.k. fairness opnion avseende värderingen från Grant Thornton
Sweden AB. I samband med transaktionen kommer Allgon även att ta över
lån om cirka 8 MSEK som tillskjutits av Verdane Capital VI K/S och
Verdane Capital VI B K/S för att finansiera
omstruktureringsprogrammet enligt ovan. De övertagna lånen kommer att
kvittas genom utgivande av nya aktier i Allgon.

Huvudägarna i IIOX, Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S
samt Patrik Björkman, VD i IIOX, har tecknat avtal om försäljning av
sina respektive aktier i IIOX till Allgon. Huvudägarna kontrollerar
cirka 96 procent av aktierna i IIOX, varav Verdane Capital VI K/S och
Verdane Capital VI B K/S kontrollerar 95,3 procent.
Minoritetsaktieägarna i IIOX kommer att erbjudas att på samma villkor
som huvudägarna att överlåta sina aktier i IIOX till Allgon.

- Allgongruppen gör nu sitt femte förvärv och vi närmar oss en årlig
omsättning 250 miljoner kronor på rullande 12 månader, säger Johan
Hårdén, VD på Allgon. IIOX är ett utmärkt komplement till övriga
bolag och produkter i Allgongruppen samt har stor potential att
utvecklas vidare på en mycket intressant marknad. Jag är övertygad om
att IIOX kommer att göra oss till en ännu starkare global
IoT-spelare, avslutar Hårdén.

Allgon avser att kalla till en extra bolagsstämma i oktober eller
början av november 2017 för att fatta beslut om apport- och
kvittningsemissionen som är en förutsättning för förvärvet av
aktierna i IIOX och övertagandet av lånen. Verdane Capital VI K/S och
Verdane Capital VI B K/S är också huvudägare i Allgon. Verdane
Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S har av jävsskäl inte
varit delaktiga i Allgons beslut om att förvärva IIOX.

För mer information, kontakta

Johan Hårdén, VD, Allgon
johan.harden@allgon.se
Mobil: 073-385 9219

Om Allgon:

Allgon (ALLG B) är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur.
Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla
och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering
och IoT.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för
avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem,
molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande
miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive-, mobil- och
telekom-, transport-, bygg- samt broadcastingsektorerna.

Besök allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september kl
09.00. Certified Adviser är Redeye AB.

Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/allgon-forvarvar-pionjarforetag-in...
http://mb.cision.com/Main/236/2351210/725578.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.