Du är här

2017-08-31

Allgon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017 ALLGON AB (PUBL)

APRIL-JUNI 2017
· Nettoomsättningen uppgick till 57,0 (37,1) MSEK, en ökning med 53 %
jämfört med motsvarande period 2016.

· Periodens EBITDA uppgick till 4,7 (-0,7) MSEK före
transaktionskostnader avseende förvärvet av Satmission AB.

· Periodens EBITDA uppgick till 3,2 (-0,7) MSEK inklusive
transaktionskostnader avseende förvärvet av Satmission AB

· Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (-2,3) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 2,6 (-6,1) %.

· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1,0 (-2,4) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,14) kr/aktie.
JANUARI-JUNI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 107,6 (69,8) MSEK, en ökning med 54 %
jämfört med motsvarande period 2016.

· Periodens EBITDA uppgick till 7,3 (-1,6) MSEK före
transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB.

· Periodens EBITDA uppgick till 5,8 (-1,6) MSEK inklusive
transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB

· Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (-4,6) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 2,3 (-6,6) %.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (-4,9) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,29) kr/aktie.
54 PROCENT I ÖKAD OMSÄTTNING OCH FORTSATT
RESULTATFÖRBÄTTRING

Allgongruppen

Allgongruppen visar fortsatt resultatförbättring under andra kvartalet
och når ett resultat på EBITDA nivå om 4,7 MSEK

före förvärvskostnader avseende Satmission om 1,5 MSEK. De
rörelsedrivande bolagen uppvisar ett EBITDA resultat på 7.1

MSEK före koncernens gemensamma kostnader. Omsättningen ökar under
årets två första kvartal med 54 procent jämfört med föregående år
vilket är ett resultat av våra offensiva förvärv.

Dessutom ser vi under första halvåret en resultatförbättring av
resultat efter skatt på 6,4 MSEK jämfört med föregående år.

Generellt kan vi se en fortsatt stark och hög efterfrågan på våra
produkter i alla segment även om variationer förekommer mellan

kvartalen. Vår vision och ambition med Allgongruppen är på väg att
förverkligas och vi visar med vår positiva rapport att Allgongruppen

utvecklas åt rätt håll och att vi närmar oss en omsättning om 250 MSEK
på rullande 12 månaders basis.

Allgongruppen består idag av Åkerströms, Wireless System Integration,
Satmission, Smarteq Wireless och Allgon Supply. Dotterbolagen

är specialistföretag som levererar en bred uppsättning tjänster och
produkter för avancerad industriell IoT-utrustning,

digitala kommunikationssystem och trådlösa lösningar. Allt fler kunder
och partners upptäcker fördelarna med att Allgongruppen

har en samlad expertis inom flera olika sammanlänkade områden vilket
innebär att bolagen kan korsbefrukta varandra

med nya affärer. Det är viktigt att framhålla den förändring som
åstadkommits under senaste året, från en koncern som endast

arbetade med antenner till dagens Allgon med flera bolag inom olika
områden, som alla behåller sin unika identitet och expertis.

Kista den 31 augusti 2017

Johan Hårdén

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl
08.30. Certified Adviser är Redeye AB.

Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

Allgongruppen är en svensk företagsgrupp som består av expertbolag som
utvecklar och säljer avancerad industriell IoT-utrustning, digitala
kommunikationssystem,

molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer.
Allgongruppens globala kundbas finns inom automotive, mobil- och
telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Allgon AB är noterat bolag på Stockholm Fondbörs Nasdaq First North.
Certified Adviser är Redeye AB

www.allgon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/delarsrapport-januari---juni-2017-...
http://mb.cision.com/Main/236/2336538/715945.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.