Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-juni 2018

Positiva data för våra prekliniska projekt

Väsentliga händelser april-juni
· Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 pågår med över 80
patienter rekryterade och teknologiöverföringen till Biogen Inc.
avseende produktion av kliniskt material har fullföljts.

Prekliniska data som presenterats på vetenskapliga konferenser:
· ATOR-1015 lokaliseras till tumören och aktiverar selektivt
immunsystemet i tumören, vilket bekräftar den avsedda
verkningsmekanismen.

· ATOR-1017 ger kraftfull aktivering av T-celler och NK-celler, båda
viktiga för immunmedierad avdödning av tumörceller. Resultaten
bekräftar en "best-in-class"-profil.

· ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka
T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av
kroppen.

Finansiell översikt
April-juni
· Nettoomsättning 0,4 (1,3) MSEK.
· Rörelseresultat -39,1 (-29,5) MSEK.
· Periodens resultat -37,6 (-31,0) MSEK.
· Resultat per aktie -0,53 (-0,43) SEK.
· Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 518 (547) MSEK.
· Periodens kassaflöde -31,1 (-97,2) MSEK.
Januari-juni
· Nettoomsättning 1,2 (3,8) MSEK.
· Rörelseresultat -83,1 (-48,6) MSEK.
· Periodens resultat -79,8 (-50,5) MSEK.
· Resultat per aktie -1,12 (-0,71) SEK.
· Periodens kassaflöde -30,3 (-116,1) MSEK.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

2018 2017 2018 2017 2017
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 392 1,283 1,167 3,806 56,875
Rörelseresultat -39,108 -29,452 -83,102 -48,573 -62,299
Periodens resultat, TSEK -37,611 -31,000 -79,819 -50,502 -63,758
Periodens kassaflöde, TSEK -31,072 -97,221 -30,299 -116,070
-183,173

Likvida medel inkl 518,393 615,024 518,393 615,024 547,041
värdepapper, TSEK
Soliditet, % 95% 97% 95% 97% 96%
FoU-kostnader i % av 72.5% 71.0% 75.9% 69.6% 73.3%
rörelsekostnader exkl
nedskrivningar
Resultat per aktie före -0.53 -0.43 -1.12 -0.71 -0.89
utspädning, SEK
Resultat per aktie efter -0.53 -0.43 -1.12 -0.71 -0.89
utspädning, SEK
Genomsnittligt antal 49 41 50 39 42
anställda

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO,
per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.

Cecilia Hofvander, Director IR & Communications,
cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-286 44 95.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-286 42 80.
www.alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 12 juli 2018, kl.8.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och
preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och
ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen
Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson &
Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering.
Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX".
Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare.
Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer
information, se www.alligatorbioscience.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-ab...
http://mb.cision.com/Main/12681/2573823/877159.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.