Du är här

2017-08-23

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) Delårsrapport januari - juni 2017

"Vår projektportfölj utvecklades starkt under andra kvartalet. Den
immunonkologiska antikroppen ATOR-1017 gick vidare till preklinisk
utveckling och bolaget stärkte sitt fokus på den co-stimulerande
receptorn 4-1BB genom ett samarbetsavtal med Aptevo Therapeutics Inc.
kring utveckling av den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. I
nuläget är vår pipeline mer konkurrenskraftig än någonsin med fyra
kandidater för tumörriktad immunterapi i klinisk och preklinisk
utveckling", sade Per Norlén, VD.

Kvartal 2 i korthet

Verksamhetsöversikt

· I maj presenterades nya prekliniska data för ADC-1013, och för den av bolaget helägda bispecifika OX40- och CTLA-4-bindande antikroppen ATOR-1015.
· I juni inleddes preklinisk utveckling med den immunonkologiska 4-1BB antikroppen ATOR-1017.

Händelser efter periodens utgång

· Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience signerade i juli ett avtal om samutveckling av den bispecifika antikroppen, ALG.APV-527.
· Alligator meddelade i juli att immunonkologi-samarbetet med Stanfords Universitet utökas. Målsättningen är att med hjälp av biomarkörer förutsäga klinisk effekt av Alligators produktkandidater.
· Under augusti påbörjades preklinisk utveckling och inledande aktiviteter för produktion av kliniskt material för ALG.APV-527.

Finansiell översikt

· Nettoomsättning 1,3 (3,8) MSEK.
· Rörelseresultat -29,5 (-47,7) MSEK.
· Periodens resultat -31,0 (-45,1) MSEK.
· Resultat per aktie -0,43 (-0,76) SEK.
· Likvida medel 541 (363) MSEK.

Första halvåret i korthet

Verksamhetsöversikt

· I mars fullbordades den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013.
· Fortsatt expansion genom ökning av antalet anställda med 5 personer under halvåret, samtliga inom FoU.
· Under det första kvartalet inleddes den andra produktionsfasen för ATOR-1015.

Finansiell översikt

· Nettoomsättning 3,8 (47,1) MSEK.
· Rörelseresultat -48,6 (-23,6) MSEK.
· Periodens resultat -50,5 (-21,5) MSEK.
· Resultat per aktie -0,71 (-0,36) SEK.
· Periodens kassaflöde -116,1 (-4,7) MSEK varav 74,5 MSEK investerats i företagsobligationer.
· Under första halvåret har 1 275 000 (208 000) teckningsoptioner inlösts till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
| | 2017| 2016| 2017| 2016| 2016|
| | | | | jan-jun| jan-dec|
| | apr| apr| jan| | |
| | -jun| -jun| -jun| | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Nettoomsättning, TSEK |1 283| 3 787|3 806| 47 147| 58 240|
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Rörelseresultat | -29| -47| -48| -23 587| -56 082|
| | 452| 678| 573| | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Periodens resultat, TSEK | -31| -45| -50| -21 463| -48 356|
| | 000| 062| 502| | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Periodens kassaflöde, TSEK| -97|16 555| -116| -4 747| 287 135|
| | 221| | 070| | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Likvida medel, TSEK | 540| 362| 540| 362 777| 659 136|
| | 515| 777| 515| | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Soliditet, % | 97%| 95%| 97%| 95%| 96%|
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|FoU-kostnader i % av |71,0%| 67,0%|69,6%| 62,3%| 64,3%|
|rörelsekostnader exkl | | | | | |
|nedskrivningar | | | | | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Resultat per aktie före |-0,43| -0,76|-0,71| -0,36| -0,80|
|utspädning, SEK | | | | | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Resultat per aktie efter |-0,43| -0,76|-0,71| -0,36| -0,80|
|utspädning, SEK | | | | | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+
|Genomsnittligt antal | 41| 32| 39| 30| 31|
|anställda | | | | | |
+--------------------------+-----+------+-----+-------------+------------+

Inbjudan till telefonkonferens
Företaget inbjuder till telefonkonferens och webbsändning idag den 23
augusti 2017, kl.14.00. För att delta i telefonkonferensen ring
08-56642669 (Sverige), +442030089804 (Storbritannien) eller
+18557532235 (USA).

För att följa presentationen via webben, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q2-2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com.
Per-Olof Schrewelius, CFO,
per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.

Rein Piir, VP IR, rein.piir@alligatorbioscience.com, 046 286 42 80.
Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201, Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Tel: 046-286 42 80.

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 23 augusti 2017 klockan 08:30 (CEST).

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
läkemedelsportfölj innefattar de kliniska och preklinska
produktkandidaterna: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527,
samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de
globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av den
immunonkologiska antikroppen ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett
av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators
aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Bolaget
grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är
beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information,
vänligen besök www.alligatorbioscience.com
(http://file///C:/Users/ceh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Con...).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-ab...
http://mb.cision.com/Main/12681/2331393/712540.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.