Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020

Skärpt fokus på kliniska projekt
"Fokuseringen av verksamheten vårdar bolagets likviditet, men är också
en del i vår långsiktiga strategi med fokus på kliniska projekt och
innovation", kommenterar vd Per Norlén.

Väsentliga händelser januari-mars
· Andreas Johannesson utsågs till interim CFO.
· Covid-19-pandemin påverkar rekryteringen av nya patienter till
bolagets pågående kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaterna
ATOR-1015 och ATOR-1017.

Händelser efter periodens slut
· Beslut om skärpt fokus på den kliniska utvecklingsportföljen i syfte
att säkerställa värdet av läkemedelskandidaterna i klinisk fas:

- Innovationsplattform samt kapacitet och kompetens för discovery
behålls för att säkerställa bolagets långsiktiga utveckling.

- Bolaget varslade om uppsägning av 12 tjänster, motsvarande drygt
20 procent av bolagets personalstyrka.

· ATOR-1015: Den kliniska fas I-studien har fortlöpt väl med tio
dosnivåer utvärderade för initial säkerhet. För närvarande pågår
utvärdering av doser om 600 mg, cirka 10 mg/kg, givet varannan vecka.

Finansiell information
Januari-mars 2020
· Nettoomsättning 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultat -44,9 (-46,2) MSEK
· Periodens resultat -42,9 (-44,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,60 (-0,62) SEK
· Periodens kassaflöde 5,4 (-34,3) MSEK
· Likvida medel inklusive räntebärande värdepapper 203,2 (249,9) MSEK
Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, vd, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Andreas Johannesson, Interim CFO,
andreas.johannesson@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00

Cecilia Hofvander, Director IR & Communications,
cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com
Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
april 2020, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och
kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017,
ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101
(i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier
handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Bolaget grundades
2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på
Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se
www.alligatorbioscience.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-a...
https://mb.cision.com/Main/12681/3094658/1234157.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.