Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2016

y AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2016

Januari – mars 2016

-- Omsättning 152,0 (192,9) Mkr.
-- Rörelseresultat 27,6 (39,9) Mkr.
-- Resultat 20,4 (32,0) Mkr, motsvarande 1,31 (2,36) kr per stamaktie.
-- Eget kapital uppgick vid periodens slut till 936,4 (818,2) Mkr, motsvarande
51,71 (44,59) kr per stamaktie och 120,00 (120,00) kr per preferensaktie.
-- Likvida medel uppgick den 31 mars till 453,5 (114,0) Mkr.
-- Under perioden såldes 24 (575) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel
var
21 (300) bostäder.
-- Byggstart av 289 bostäder varav ALM Equitys andel är 142 bostäder.
-- Förvärv av bostadsprojektet Södra Häggvik, Sollentuna omfattande cirka 95
000 kvm BTA färdiga byggrätter för cirka 1 200 bostäder och lokaler
(ägarandel 80 procent).
-- Förvärv av planprojektet Jarlaberg, Nacka omfattande 5 000 kvm planerad
byggrätt och 70 planerade bostäder (ägarandel 100 procent).
-- Emission av ett 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325 Mkr.
Obligationen löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,75 % .

2016 2015
--------------------------------------------------
Mkr jan-mar jan-mar
--------------------------------------------------
Nettoomsättning 152,0 192,9
--------------------------------------------------
Rörelseresultat 27,6 39,9
--------------------------------------------------
Periodens resultat 20,4 32,0
--------------------------------------------------
Resultat per stamaktie (kr) 1,31 2,36
--------------------------------------------------
Eget kapital per stamaktie (kr) 51,71 44,59
--------------------------------------------------
Avkastning eget kapital perioden 10,3% 23,4%
--------------------------------------------------

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-- Obligationslån om 325 Mkr noterat på Nasdaq First North Bond Market.

VD har ordet

Nästan alla siffror för ALM Equity pekar på stark expansion och tillväxt - utom
resultatet för första kvartalet som jämfört med samma tidsperiod för ett år
sedan har sjunkit till cirka 20 Mkr. I fastighetsutveckling är det emellertid
vanskligt att se enbart på ett enskilt kvartal. Till exempel säljstartades
under första kvartalet 2016 endast projektet Silvermedaljen i Silverdal med nio
enheter, medan vi under motsvarande kvartal 2015 säljstartade och sålde de
stora projekten Poeten och Skalden i Solna om cirka 500 enheter. Utveckling av
ett projekt är en flerårig historia och resultatet för ett enstaka kvartal
påverkas beroende på när exempelvis en ny detaljplan meddelas.
Resultatutvecklingen bör därför bedömas åtminstone på helårsbasis och även i
kombination med hur våra tillgångar i form av byggrätter utvecklas.

Under årets första kvartal har vi utökat vår bostadsportfölj med drygt 50
procent, främst genom förvärv i Häggvik, Sollentuna av färdiga byggrätter.
Totalt handlar det om cirka 1 200 nya bostäder i ett område med utmärkta
kommunikationer, till Stockholms city tar det med pendeltåg eller bil endast
femton minuter. Förbifart Stockholm kommer också att ge möjlighet till snabba
kommunikationer både mot norr och söder. För närvarande arbetar vi intensivt
med projektet och förhoppningen är att ett par delprojekt ska vara i produktion
inom ett år. Genom det under kvartalet emitterade obligationslånet hade vi
möjlighet att behålla 80 procent av projektet för egen räkning. Efterfrågan på
färdiga byggrätter är mycket hög med prisökningar på 50% eller mer under de
senaste två åren. Byggrättspriserna följer slutkundsmarknaden som under 2015
och under 2016 varit fortsatt stark med hg efterfrågan och ökande priser. En
annan förklaring till prisökningarna kan vara att tillgången på kapital varit
fortsatt god.

I första kvartalet har inflyttning skett i nybyggda lägenheter i projektet
Linbanan 2 i Enköping som upplåtits med hyrköps-kontrakt. Hyresgäster kan i två
år hyra lägenheten och därefter välja om de vill köpa den som en bostadsrätt
eller fortsätta att hyra. Försöket har blivit mycket uppskattat och vi planerar
nu för ytterligare en etapp.

I Solna har vårt första förvaltningsprojekt Poeten med 220 lägenheter
byggstartats. Projektet ägs av vårt förvaltande dotterbolag Svenska
Nyttobostäder AB tillsammans med externa investerare.

Bostadsprojekt Totalt ALMs andel
--------------------------------------------------------------------------------
jan-mars jan-mars jan-mars jan-mars
--------------------------------------------------------------------------------
2016 2015 2016 2015
--------------------------------------------------------------------------------
Byggrätter 8 164 7 100 6 050 4 700
--------------------------------------------------------------------------------
- varav byggrätter i bostadsportföljen 3 757 2 961 2 789 1 986
--------------------------------------------------------------------------------
- varav byggrätter i planportföljen 4 407 4 139 3 261 2 714
--------------------------------------------------------------------------------
Startad produktion 289 0 142 0
--------------------------------------------------------------------------------
Sålda bostäder * 24 575 21 300
--------------------------------------------------------------------------------
Bostäder i produktion vid periodens slut 937 656 622 420
--------------------------------------------------------------------------------
Försäljningsgrad i produktion 84% 92% 88% 93%
--------------------------------------------------------------------------------
Bostäder levererade till marknaden 70 85 35 34
--------------------------------------------------------------------------------
* Försäljningen av antal sålda lägenheter för kvartal 1, 2015 är omräknad då ett
mindre antal lägenheter
i projektet Ingenting byggs enlig nya ritningar, dock med
samma kvm som tidigare.

På byggmarknaden märker vi att upphandlingar av byggentreprenader tenderar att
ta längre tid än tidigare. Det handlar inte främst om kapacitet utan om att få
rimliga priser. För våra marginaler har prisutvecklingen på byggsidan varit
hanterbarbar då vi kunnat kompensera tendenserna för höjda produktionskostnader
med högre försäljningsintäkter. Att driva förändringsprocesser i bygg- och
fastighetsbranschen handlar många gånger om att hitta rätt i byråkratins
irrgångar. En ökad byråkrati hotar nu även på bostadskreditmarknaden. I
försöken att minska en hotande överbelåning av enskilda hushåll sätts det upp
regler för hur lånen ska amorteras, begränsning av hur stor del av bostaden som
får belånas och regler för hushållets skuldsättningsgrad. Samtidigt verkar
politikerna vägra att se sambandet mellan höga lån och låga skatterabatterade
räntor. Det är hög tid att diskutera de problem som hotar bostadskonsumenterna
när inte politiker och reglerande myndigheter talar samma språk.

De delar av bostadsmarknaden som kan beröras mest av ökade regleringar torde
vara nyproduktion i Stockholms innerstad med priser över 100 000 kronor per
kvadratmeter. Även små förändringar av amorteringsvillkor, räntor eller krav på
hushållets totalinkomst kan förändra efterfrågan på ett kraftfullt sätt. ALM
Equity har ett mycket litet engagemang i detta segment. I stället har vi
medvetet valt att befinna oss i kommunikationsvänliga lägen i en ring runt
Stockholms innerstad.

Stockholm den 16 maj 2016

Joakim Alm

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.