Du är här

2014-04-29

Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014: Painetun median liikevaihdon lasku heikensi liikevoittoa, toimenpiteet kustannusrakenteen sopeuttamiseksi

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2014:
PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU HEIKENSI LIIKEVOITTOA, TOIMENPITEET
KUSTANNUSRAKENTEEN SOPEUTTAMISEKSI KÄYNNISSÄ

Taloudellinen kehitys tammi - maaliskuussa 2014:

- Liikevaihto 72,7 (74,9) milj. euroa, laskua 2,9 %.
- Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,0 % ja oli 23,8 (21,4) milj.
euroa.
- Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 6,1 (8,0) milj. euroa, laskua 24,3 %.
- Käyttökate 6,8 (8,0) milj. euroa, laskua 14,7 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,5 (5,5) milj. euroa, 3,4 % (7,3 %)
liikevaihdosta, laskua 54,8 %.
- Liikevoitto 3,2 (5,4) milj. euroa eli 4,4 % (7,2 %) liikevaihdosta, laskua
40,7 %.
- Katsauskauden tulos 2,2 (4,1) milj. euroa, laskua 47,3 %.
- Katsauskauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä BNS-liiketoimintojen
myynnistä syntynyt voitto 0,7 milj. euroa.
- Osakekohtainen tulos 0,02 (0,05) euroa.

-----------------------------------------------------------------------
|AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos 2013 |
|milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12 |
|Liikevaihto 72,7 74,9 -2,2 -2,9 300,2 |
|Sisältöliikevaihto 27,4 29,2 -1,8 -6,3 115,3 |
|Sisältömyynti, painettu 26,1 28,2 -2,1 -7,5 111,2 |
|Sisältömyynti, verkko 1,3 0,8 0,4 50,2 3,8 |
|Ilmoitusmyynnin liikevaihto 35,1 36,4 -1,3 -3,5 147,3 |
|Ilmoitusmyynti, painettu 16,9 19,1 -2,1 -11,1 80,0 |
|Ilmoitusmyynti, verkko 18,1 17,1 1,1 6,2 66,5 |
|Palveluliikevaihto 10,2 9,3 0,9 10,2 37,6 |
|Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 70,4 69,6 0,8 1,1 276,7 |
|Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 6,1 8,0 -1,9 -24,3 37,5 |
|Käyttökate 6,8 8,0 -1,2 -14,7 45,3 |
|Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,5 5,5 -3,0 -54,8 24,2 |
|% liikevaihdosta 3,4 7,3 8,0 |
|Liikevoitto (-tappio) 3,2 5,4 -2,2 -40,7 27,0 |
|% liikevaihdosta 4,4 7,2 9,0 |
|Tilikauden tulos 2,2 4,1 -1,9 -47,3 16,0 |
|Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,02 0,05 -0,03 -54,1 0,20 |
|Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,02 0,05 -0,03 -54,1 0,20 |
| |
|Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 23,8 21,4 2,4 11,0 84,5 |
|Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 32,7 28,6 28,1 |
-----------------------------------------------------------------------
Näkymät vuodelle 2014:

Alma Median painetun sanomalehtiliiketoiminnan, erityisesti alueellisen
median, liikevaihto ja tulos eivät kehittyneet ennakoidusti vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän johdosta yhtiö laski 15.4.2014
tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2014 antamaansa arviota sekä liikevaihdon että
tuloksen kehittymisestä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Taloudellinen toimintaympäristö Suomessa on pysynyt odotettua heikompana
alkuvuonna 2014. Painetun median mainonnan markkina on laskenut ennakoitua
enemmän. Toimintaympäristön ja erityisesti mainonnan myynnin ennustettavuus
on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa poikkeuksellisen vaikeaa.

Alma Media arvioi 13.2.2014 tilinpäätöstiedotteessaan vuoden 2014 ensimmäisen
vuosipuoliskon liikevaihdon olevan vuoden 2013 vastaavan ajanjakson tasolla
tai hieman tätä alempana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin
olevan välillä 9,0 - 10,5 milj. euroa.

Yhtiön uuden arvion mukaan liikevaihto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta jää
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä jää alle 13.2.2014 tilinpäätöstiedotteessa arvioidun
tason.

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 151,2 milj. euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median verkko- ja mobiilikanavien mainonta- ja sisältötuotot sekä
erityyppisten digitaalisten palveluiden, kuten rekrytointipalveluiden myynti
kehittyivät hyvin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimme
markkinoille useita uutis- ja elämäntapasisältöjen mobiilisovelluksia.
IL-TV:n videoiden julkaisu- ja käynnistysmäärä kasvoi 30 % ja mainonnan
myynti tähän uuteen kanavaan kasvoi hyvin. Alma360:ssä liikkuvan kuvan
palveluiden myynti asiakasyritysten omiin kanaviin kehittyi hyvin.

Alma Median rekrytointiliiketoiminnot eri maissa yhdistävä Alma Career aloitti
toimintansa vuoden 2014 alussa. Monster Worldwiden Inc.:in kanssa omistamamme
yritys integroi Alma Median yhdeksän eri toimintamaan työnhakupalvelut
kiinteämmin yhteen ja mahdollistaa myös kansainvälisen myynnin kasvattamisen
Monsterin globaalin verkoston kautta.

Digitaalisen mainonnan ja digisisältöjen hyvä myynti ei riittänyt
kompensoimaan painetun median heikkoa kehitystä ensimmäisellä neljänneksellä.
Sanomalehtimainonnan voimakkaan laskun taustalla on ensisijaisesti Suomen
kansantalouden taantuma. Kuluttajien ostovoiman laskusta johtuva heikko
kulutuskysyntä laskee voimakkaasti etenkin sanomalehtimainonnalle tärkeän
vähittäis- ja erikoiskaupan myyntiä ja markkinointipanostuksia. Viestinnän
digitalisoituessa tapahtuu myös mainonnan rakenteellista muutosta kaupan
siirtäessä panostuksiaan verkkokauppaan ja digitaalisiin
markkinointiviestinnän kanaviin.

Markkinatilanteesta johtuen Alma Median painetun sanomalehtiliiketoiminnan,
erityisesti alueellisen median, liikevaihto ja tulos eivät kehittyneet
ennakoidusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö joutui laskemaan
tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2014 antamaansa arviota liikevaihdosta ja
liikevoitosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Alma Media käynnistää ennakoitua heikomman tuloskehityksen johdosta
sopeuttamistoimenpiteet Alma Aluemediassa, jossa tavoitteena on saavuttaa 1,5
milj. euron säästöt vuositasolla. Lisäksi konsernin taloushallintoa
uudelleenorganisoidaan toiminnan tehostamiseksi.

Alueellisen julkaisutoiminnan kannattavuuden ja sisällön laadun
varmistamiseksi Alma Media ja viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa
allekirjoittivat vuoden 2014 alussa aiesopimuksen, jonka tavoitteena on
laajentaa merkittävästi lehtien välistä journalistista yhteistyötä ja
perustaa tätä varten vuoden 2014 aikana yhteinen Lännen Media -niminen yhtiö.
Painetun median laskiessa Alma Media vauhditti edelleen kehitystyötään ja
investointejaan tulevaisuuden digitaaliseen liiketoimintaan. Digitaalisten
tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli
ensimmäisellä neljänneksellä 32,7 % (28,6 %). Verkkoliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 11,0 % ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely:

Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa
julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n
osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2014. Osavuosikatsaus on
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus
löytyy myös Alma Median verkkosivuilta
osoitteestawww.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle
pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C,
Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja
rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa.
Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla
osoitteessawww.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse
osoitteeseenkutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 29.4.2014 klo 13.00.
Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 3427 1906
(osallistumiskoodi: 8523318) tai seurata sitä
osoitteessawww.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/(webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa
elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median
palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja
Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia),
joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013
liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää:www.almamedia.fi.

Alma Median osavuosikatsaus Q1 2014
http://hugin.info/3000/R/1780803/608982.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Alma Media Oyj via Globenewswire

HUG#1780803

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.