Du är här

2017-05-23

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Kommuniké från årsstämma

Vid AlphaHelix Molecular Diagnostics AB's årsstämma i Nacka den 23:e
maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag; enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Håkan Evefors, Mikael Havsjö
och Ulrica Karlsson. Mattias Molin, tidigare VD, valdes till ny
ledamot. Ann Baron lämnade styrelsen. Baker Tilly Umeå AB valdes till
ny revisor för tiden intill dess att ordinarie årsstämman hållits år
2018, och revisonsbolaget har utnämnt Åsa Dahlgren som huvudansvarig
revisor.

Det beslutades att ett arvode om 50 000 kr ska utgå till ledamot som
inte är anställd i bolaget. Det beslutades också att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen
fastställdes och det beslutades att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016 samt att årets vinst balanseras i ny räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av
sammantaget högst 10 566 483 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna
tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och
betalas kontant eller mot apport.

Kontaktpersoner på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

SO Mikael Havsjö

018 120701

mikael.havsjo@alphahelix.com

VD Peter Herte

076 641 99 55

peter.herte@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som
möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen
ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en
etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för
PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med
tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande
metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid
screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och
säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken;
baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen
aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och
QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet.
Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det
egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/kommunike-f...
http://mb.cision.com/Main/11549/2272605/679017.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.