Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Alzinova: Alzinova har godkänts för listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Alzinova AB:s (publ) ("Alzinova"
eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier
på Nasdaq First North Stockholm ("Nasdaq First North"). Första dag
för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 11 mars 2019.
Den bolagsbeskrivning som har upprättats inför listningen på Nasdaq
First North finns tillgänglig i detta pressmeddelande och på Bolagets
hemsida, www.alzinova.com.

Den 24 oktober 2018 meddelade Bolaget att styrelsen tagit ett beslut
om att inleda en process för listbyte från Spotlight Stock Market
till Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt
Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på
Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq
First North är fastställd till den 11 mars 2019 och sista dag för
handel i Alzinovas aktier på Spotlight Stock Market är fastställd
till den 8 mars 2019. Aktieägare i Alzinova kommer inte behöva vidta
några åtgärder vid bytet av handelsplats.

Ett listbyte till Nasdaq First North förväntas öka marknadens kännedom
om Bolaget samt underlätta och öka möjligheterna för internationella
investerare att bli aktieägare i Alzinova. En notering på Nasdaq
First North bedöms också skapa bättre förutsättningar för att hitta
nya, internationella samarbetspartners.

Bolaget har i samband med ansökan till Nasdaq First North upprättat en
bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har
inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande
om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i
Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns
tillgänglig i detta pressmeddelande och på Bolagets hemsida,
www.alzinova.com.

VD Per Wester kommenterar:

"Beslutet att flytta handeln av Alzinovas aktier till Nasdaq First
North togs som ett viktigt steg inför det förväntade behovet av att
locka nya investerare bland såväl institutionella som internationella
ägare. Vi ser att det globala vetenskapliga intresset för
verksamheten kommer att öka när vi inleder studier på människor.
Därmed finns också goda förutsättningar att nå ut till helt nya
investerargrupper som redan är välbekanta med Nasdaq First North. Det
känns mycket bra att Alzinova kommer att inleda handel här från och
med måndagen den 11 mars."

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med listbytet var Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare var Fredersen Advokatbyrå AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester - VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 08:30.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av
läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största
folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets
patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med
potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är
centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av
ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och
förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk
utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget
bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova
är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom
Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alzinova/r/alzinova-har-godkants-for-listning...
https://mb.cision.com/Main/13200/2757834/1003186.pdf
https://mb.cision.com/Public/13200/2757834/ad1b1e0bc64dcb9e.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.