Du är här

2017-05-22

Alzinova: Alzinova: Kommuniké från årsstämman den 17 maj

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition
fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Björn Larsson, Björn Löwenadler,
Torleif Härd, Jan Holmgren, Klementina Österberg och Clas Malmeström.
Anders Sandberg och Andreas Blom omvaldes som suppleanter.

Till revisor omvaldes EY representerat av auktoriserade revisorn
Stefan Kylebäck.

Styrelsearvoden fastställdes till en totalkostnad för företaget om ett
inkomstbasbelopp för ordförande och ett halvt inkomstbasbelopp till
ordinarie styrelsemedlemmar.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

I syfte att tillföra strategisk kompetens i kombination med ett utökat
ägarengagemang beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 450,000 aktier,
motsvarande en utspädning om högst 7,6 procent baserat på befintligt
antal aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning,
kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med
villkor. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya
ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra
företag eller verksamheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för
behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar
mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi
möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor
träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens
uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett
långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers
sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande
inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom
diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som
verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av
GU Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/alzinova--kommunike-fran-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/13200/2271100/678020.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.