Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Alzinova: Alzinova och forskare vid Göteborgs universitet tilldelas ­SWElife-finansiering

Alzinova AB (publ) och hjärnforskaren Petronella Kettunen vid
Göteborgs universitet tilldelas finansiering inom programmet "Projekt
för bättre hälsa" som utlysts av SWElife och Medtech4Health. Bidraget
på 1 MSEK avser stödja det gemensamma forskningsprojektet "Validering
av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom" som kommer att pågå
fram till februari 2018.

Om projektet:

Behovet av terapi som påverkar sjukdomsförloppet i Alzheimers sjukdom
är mycket stort. Det saknas dock in vivo-modeller som avspeglar
sjukdomsförloppet i människor. De klassiska musmodellerna har inte
visat sig kunna ge något bra underlag för att tidigt bedöma nya
läkemedelskandidaters potential. Med bättre metoder kan enorma
kostnader sparas vid utveckling av nya läkemedel.

Forskningsprojektet ämnar förbättra selektionskriterierna för nya
läkemedel genom att validera en ny sjukdomsmodell baserad på den
toxiska effekten av mänskligt hjärnextrakt från Alzheimer-patienter.
Modellen har tidigare testats och är under utveckling av Petronella
Kettunens grupp vid Göteborgs universitet. Molekylen som möjliggör
validering av modellen är Alzinovas monoklonala antikropp ALZ-201,
med 100% specificitet för de sjukdomsalstrande lösliga formerna av
amyloid-?.

Tidiga effektstudier i den nya modellen visar klart att olösligt
(fibrillärt) eller oaggregerat amyloid-? inte är det som medierar den
toxiska effekten. En utökad validering av modellen och antikroppen
ämnar slutligen visa att 'oligomerhypotesen' i Alzheimers sjukdom är
korrekt. Projektet kommer också belysa vilken effekt
oligomer-specifik terapi har i en "klassisk" transgen hAPP-modell
(musmodell) för att generera nya biomarkörer specifika för
oligomerpatologin. Efter projektet kommer Alzinovas antikropp ALZ-201
att förberedas för kliniska studier i ett prekliniskt projekt, och
den validerade modellen användas för att selektera ytterligare
oligomerspecifika bindare, som sedan kan utvecklas till nya
läkemedelskandidater.

VD Per Wester kommenterar:

Detta ger jättespännande möjligheter att tidigt få kännedom om
effekter i utvecklingen av nya läkemedelskandidater. Vi sparar då
både tid och pengar vid sådan utveckling. Klustret kring Alzinova och
Sahlgrenska blir ett nytt kompetenscenter vid läkemedelsutveckling
inom Alzheimer. Samtidigt får vi djupa kunskaper om vilka effekter
antikroppen ALZ-201 kan ha för sjukdomen. Det ligger exakt i linje
med vad som har efterfrågats för att vi ska kunna fortsätta
utvecklingsarbetet med antikroppen. Givetvis ger det oss också stora
möjligheter att utvärdera ytterligare läkemedelskandidater.

Om programmet:

Utlysningen "Projekt för bättre hälsa" främjar projekt med stor
innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av
forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa,
ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen gjordes
i samverkan mellan SWElife
(http://swelife.se/2016/11/13/ny-utlysning-for-halsa/)och
Medtech4Health
(http://medtech4health.se/swelife-medtech4health-call-project-proposals-i...),
två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram
inom life science. Genom SWElife samverkar vården, akademin och
näringslivet. Avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och
stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom
medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och
innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård, och
programmet stödjer samverkansprojekt med syfte att avsevärt förbättra
diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och
andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Totalt
inkom 141 ansökningar i denna utlysning, varav 28 tilldelats
finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 juni 2017.

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för
behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar
mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi
möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor
träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för
sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som
ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av
Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för
förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även
utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av
forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs
universitet och av GU Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/alzinova-och-forskare-vid-goteborgs...
http://mb.cision.com/Main/13200/2278966/682857.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.