Du är här

2018-03-07

Alzinova: Analyst Group: Aktieanalys på Alzinova - Utvecklar ett vaccin mot en av världens största folksjukdomar

Alzinova är ett svensknoterat bolag som erbjuder investerare
exponering mot en av världens största folksjukdomar, Alzheimers.
Alzinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimers, och om Bolaget når ett
läkemedels-godkännande uppskattas vaccinet adressera en marknad om
439 miljoner människor (se sid. 8). Enligt en rapport från
Socialstyrelsen uppgår vårdkostnaden för Alzheimers till lika mycket
som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och stroke sammanlagt.1 I
genomsnitt kostar behandling av en patient cirka 400 000 SEK per år i
Sverige. Det innebär ett minst sagt stort försäljningsvärde av ett
potentiellt vaccin. Utlicensiering kan komma att ske efter fas I och
givet att vaccinet når marknaden estimeras det riskjusterade nuvärdet
på Alzinova till 954 MSEK.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/alzinova-q4-17/

Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026.

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar
exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder),
USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. I ett Base scenario antas
Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara
befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå
till cirka 439 miljoner personer 2026.

Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet.

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma
som bedriver ett internationellt globalt nätverk för
läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson,
över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och
affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a.
AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades
styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom
vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK.

Alzinova antas i fas II utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och
erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden.
Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett
riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base scenario.

Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden.

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater
inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande.2 Bolaget har i
dagsläget en kassa om 17,9 MSEK. Alzinova väntas påbörja klinisk fas
I under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till
ungefär 40 MSEK. Därmed kommer Bolaget behöva stärka kassan via ny
kapitalanförskaffning.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Alzinova. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/analyst-group--aktieanalys-pa-alzin...
http://mb.cision.com/Main/13200/2467589/802287.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.