Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Bästa resultatet hittills, 88 mkr

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni
2018, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida
www.amasten.se.

Kvartalet april-juni 2018

· Hyresintäkterna uppgick till 67 mkr (69).

· Driftsöverskottet uppgick till 29 mkr (38).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 6 mkr (12).

· Periodens resultat ökade till 57 mkr (18), vilket motsvarar 0,34 kr
(5,2) per stamaktie.

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,7 kr (5,2), en
ökning med 9 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

· Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 4,1 procent under
andra kvartalet och överskottsgraden uppgick till 43 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

· 11 juni avtalade Amasten om att köpa 21 bostadshyreshus i Sundsvall
för 668 mkr.

· Samtidigt avtalades att köpa lägenhetsmodulbolaget Riki Bygg AB.

· Huvudägare köpte samtliga stamaktier av Kvalitena. Av dessa har
cirka hälften sålts vidare till bland annat styrelse och ledning.

· 12 juni rekryterades Malin Arnbom som kommunikationsansvarig.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2 juli avtalade Amasten att sälja 5 bostadshyreshus till nybildat
joint venturebolag med fokus på studentbostäder.

· 4 juli ansökte Amasten om bygglov för 50 lägenheter i centrala
Timrå.

Perioden i korthet, Apr Apr Nyckeltal i 30
mkr -jun -jun urval juni
2018 2017 2018

? Hyresintäkter 67 69 ? Substansvärde/st 5,7 kr
amaktie, kr
? Driftsöverskott 29 38 ? Eget 5,1 kr
kapital/stamakti
e, kr
? Finansnetto -16 -16 ? Fastighetsvärde 2 96 mkr
9
? Förvaltningsresultat 6 12 ? Belåningsgrad 63 %
? Värdeförändringar 57 10 ? Soliditet 31 %
fastigheter
? Periodens resultat 57 18 ? Ekonomisk 93 %
uthyrningsgrad
? Resultat per 0,34 0,09
stamaktie, kr

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 07.00 CET.

__________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser
är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab-...
http://mb.cision.com/Main/1704/2599475/896543.pdf
http://mb.cision.com/Public/1704/2599475/bcda70e09cf730e0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.