Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Amasten Fastighets AB: Amasten genomför riktad emission

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 1 april 2019 att Bolaget avtalat om att förvärva
resterande 66 procent av det tidigare kommunicerade projektet
Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Säljare i transaktionen var Östanå RE AB
och Adelphos International Group AB gemensamt ("Säljarna").

Amasten offentliggjorde vidare att Bolaget skulle tillträda
fastigheten efter erhållet bygglov och att köpeskillingen, i form av
nyemitterade stamaktier i Amasten, skulle erläggas vid fastighetens
färdigställande.

Amasten har tecknat tilläggsavtal med Säljarna innebärande att
köpeskillingen, istället för att betalas vid fastighetens
färdigställande, ska betalas omgående. Med anledning därav har
styrelsen i Amasten, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
beslutat om en riktad nyemission av stamaktier till Säljarna.

Enligt beslutet sker emissionen till en tidigare kommunicerad
överenskommen teckningskurs om 5,25 kronor per stamaktie. I
emissionen har Säljarna vardera tecknat sig för och tilldelats 3 066
666 stamaktier i Amasten. Totalt har Säljarna erlagt 32 200 000
kronor i teckningslikvid genom kvittning av Säljarnas fordringar mot
Bolaget.

Det totala antalet aktier i Amasten uppgår efter emissionen till 436
784 003 stycken, varav 435 984 003 utgör stamaktier motsvarande 435
984 003 röster och 800 000 utgör preferensaktier motsvarande 80 000
röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 436 064 003
stycken. För övriga ägare innebär den riktade emissionen till
Säljarna en utspädningseffekt om ca 1,4 procent.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 november 2019 kl. 16.30 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser
är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-genomfor-rikt...
https://mb.cision.com/Main/1704/2968351/1146984.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.