Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Amasten Fastighets AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 23 september 2019

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska
bestå av nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150
000 kronor på årsbasis och att ersättning till de vid extra
bolagsstämman valda ledamöterna ska utgå för tiden från extra
bolagsstämman till slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, nyvälja Bengt
Kjell och Jakob Pettersson till ordinarie styrelseledamöter.

Bengt Kjell är född 1954 och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Bengt Kjell har stor erfarenhet från
både operativa ledande befattningar och styrelser i noterade bolag,
bland annat som vd för Handel och Industri och som vice vd för
Industrivärden.

Jakob Pettersson är född 1986 och har en masterexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Jakob Pettersson har erfarenhet från
investeringar i retailbolag samt fastigheter och arbetar idag på
ICA-handlarnas Förbund med ansvar för ägarstyrning och
kapitalförvaltning.

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i september 2019

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 september 2019 kl. 17.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och
bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till 80 procent av bostäder,
resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och
samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida
www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North
Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon
08-528 00 399. info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/kommunike-fran-extra-...
https://mb.cision.com/Main/1704/2915861/1112260.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.