Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-12

AMASTEN: FORTSATT VÄRDEÖKNINGAR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Amastens första kvartal präglades av fortsatt starka
värdeökningar till följd av det värdehöjande renoveringsarbetet och en stark
transaktionsmarknad.

Det skriver vd David Dahlgren i rapporten för det första kvartalet.

Under kvartalet aviserades förvärv av bostadsportföljer till ett värde av 425
miljoner kronor. Totalt renoverades 23 lägenheter, vilket var mer än dubbelt
så många som under första kvartalet i fjol.

Arbetet med att sälja av fastigheter på orter som inte långsiktigt passar
portföljen fortskrider.

Rent finansiellt hade Amasten hyresintäkter på 65 miljoner kronor (56).

Förvaltningsresultat sjönk till 2,3 miljoner kronor (8,1) och
värdeförändringar på fastigheter var 43,8 miljoner (15,6).

Driftsöverskottet uppgick till 26,2 miljoner (25,6) och resultatet per
stamaktie ökade till 0:20 (0,09).
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare SIXN