Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Ambea: Ambeas delårsrapport april-juni 2018

Pressmeddelande 2018-08-21

VDs kommentar:

Förvärvade enheter och nyetableringar fortsätter bidra till en stark
egen regi-tillväxt under andra kvartalet och förbättrad underliggande
lönsamhet. Arbetet med att öka antalet bäddar och platser i vår
pipeline har varit framgångsrikt. Vi har vunnit flera större
entreprenadanbud som bidrar till organisk utveckling framöver.

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 1 518 (1 442) MSEK.
Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 68 (64) procent.
Justerad EBITA, vilken exkluderar jämförelsestörande poster, ökade i
jämförelse med föregående år och uppgick till 114 (112) MSEK. Givet
att andra kvartalet 2017 påverkades positivt av återbetald
pensionspremie om 18 MSEK är den underliggande lönsamhetsutvecklingen
god.

Våra tidigare aviserade anpassningar av den administrativa
kostnadsstrukturen går enligt plan och under kvartalet uppgick
avvecklingskostnader för personal till cirka 8 MSEK. Bedömningen är
fortsatt att en begränsad positiv resultateffekt uppnås under 2018,
men att den fulla effekten om cirka 30 MSEK nås under 2019.

Sammanfattning av andra kvartalet 2018:

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 1 518 (1
442) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 95 (90) MSEK
· EBITA ökade med 10 procent och uppgick till 114 (104) MSEK
motsvarande en marginal på 7,5 (7,2) procent

· Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade
med 2 procent till 114 (112) MSEK

· Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,5 (7,8) procent
· Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till 0 (-8) MSEK,
där jämförelseårets poster är hänförligt till börsnotering och sedan
tidigare avyttrad verksamhet inom personlig assistans

· Periodens resultat uppgick till 75 (20) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 1,11 (0,31) SEK före och efter
utspädning

· Operativt kassaflöde uppgick till 245 (118) MSEK
· Fritt kassaflöde uppgick till 236 (80) MSEK
Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas
idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även
tillgänglig som webbsändning på:

https://edge.media-server.com/m6/p/vrv2jvg5

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet
fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets
starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 4584957.

Telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574

Storbritannien: +44 (0)330 336 9126

USA: +1 929 477 0324

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgänglig på
www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 (0)70 864 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare.
Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och
familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi.
Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra
världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och
justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner
kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har
huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambea/r/ambeas-delarsrapport-april-juni-2018,c...
http://mb.cision.com/Main/5048/2596455/894745.pdf
http://mb.cision.com/Public/5048/2596455/93bb0960eedb6b20.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.