Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

AMF: En av fyra fortsatt omedvetna om flytt av tjänstepensionen

AMFs Flyttrapport 2017: 

Medvetenheten om att den egna tjänstepensionen flyttats har ökat, och
fler hamnar i ett alternativ som motsvarar de egna preferenserna.
Ändå anger runt en fjärdedel av de som flyttat sin tjänstepension
från AMF att de inte känner till att flytten genomförts, och nästan
en tredjedel att de hamnat i en sparform som inte motsvarar de
preferenser man säger sig eftersträva. Det visar AMFs granskning av
flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension som presenteras
för andra året i rad. Rapporten beskriver även hur flyttströmmarna i
huvudsak går från traditionell försäkring till fondförsäkring, och
från förvalsbolag till banker. Vanligast är att tanken på att flytta
tjänstepensionen väckts av en bank, efter kontakt rörande andra
ärenden än pensionen.

Under det senaste decenniet har flyttaktiviteterna inom
kollektivavtalad tjänstepension succesivt ökat i takt med att
flytträtt tillkommit inom allt fler områden. Det senaste året har
flyttaktiviteterna minskat något inom samtliga större avtalsområden,
med undantag för premiebestämd ITP. Siffror från det första kvartalet
2017 tyder dock på att tillbakagången var tillfällig.

- Det är viktigt och självklart att kunderna ska kunna flytta sina
tjänstepensioner. Det betyder inte att rådgivare och banker ska få
flytta dem utan att kunderna vet om det eller till något som kunderna
inte vill ha. Vi kommer fortsätta att bråka om det till dess att det
upphör, säger Tomas Flodén, stabschef AMF.

I AMFs undersökning bland 1 063 kunder som flyttat sin pension från
AMF svarade runt en fjärdedel (23 procent) att de inte kände till att
de flyttat sin pension, vilket är något färre än föregående år (27
procent). En majoritet av de som flyttat angav att de fått hjälp av
sin bank, en finansiell rådgivare eller en annan tredje part med att
genomföra flytten, och det främsta motivet var att samla det egna
sparandet. Hälften av de tillfrågade hade inte gjort någon jämförelse
av olika alternativ, och nästan var tredje (31 procent) hamnade i en
sparform som inte motsvarade de egenskaper man sade sig föredra, en
minskning med runt tio procentenheter.

- Bara runt hälften av de som flyttat tjänstepensionen från AMF har
jämfört olika alternativ inför flytten. Det vore positivt om fler
kunde hitta till Konsumenternas försäkringsbyrå för oberoende
information om hur avgifter, historisk avkastning och villkor skiljer
sig åt, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Syftet med AMFs Flyttrapport är att följa och beskriva flyttströmmarna
inom kollektivavtalad tjänstepension. Underlaget består av statistik
från de olika valcentralerna, Svenskt Försäkring,
Pensionsmyndigheteten, samt en undersökning genomförd våren 2017
bland kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54,
dan.adolphson@amf.se

Jens Söderblom, presschef AMF, 0730 - 86 98 41, jens.soderblom@amf.se
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga
pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt
Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt
ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna.
Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier,
fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF
Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amf/r/en-av-fyra-fortsatt-omedvetna-om-flytt-a...
http://mb.cision.com/Main/1040/2300026/696246.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.