Du är här

2018-03-06

AMF: Fler måste få en pension som räcker hela livet

Pressmeddelande 2018-03-06 AMF Pensionsrapport 2017

Öka inbetalningarna till den allmänna pensionen till den nivå det var
tänkt från början. För många skulle det på sikt innebära en höjning
av den allmänna pensionen med cirka sju procent. Trenden att ta ut
tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. Ny statistik från AMF visar
att en rekordstor andel av tjänstepensionen tas ut på kort tid. Denna
utveckling måste hejdas, annars riskerar stora grupper att helt sakna
inkomst från tjänstepension i framtiden. Det var AMFs trygghetsekonom
Dan Adolphson Björcks två viktigaste medskick för bättre pensioner
när han idag presenterade bolagets årliga Pensionsrapport.

Det svenska pensionssystemet är statsfinansiellt stabilt men pensionen
räcker inte till. Det anser 44 procent av landets pensionärer(1). Och
för kommande generationer faller pensionerna, en utveckling som kan
mötas genom att vi arbetar längre och/eller betalar in mer till
pensionen. I december enades Pensionsgruppen om en höjning av
åldersgränserna för när man kan ta ut pension och hur länge man har
rätt att stå kvar i sin anställning. Men inbetalningen till den
allmänna pensionen lämnades oförändrad. Idag betalas det in 17,21
procent till den allmänna pensionen och inte 18,5 procent som det var
tänkt från början. På sikt skulle en sådan höjning innebära sju
procent högre pension för de allra flesta. För många skulle det
motsvara drygt 1 000 kronor mer i månaden i dagens penningvärde,
vilket kan göra stor skillnad för den egna ekonomin som pensionär,
inte minst för låg- och medelinkomsttagare.

- Pensionsfrågan är baktung. Diskussionen handlar mest om hur
pensionen kan förbättras när man snart ska gå i pension eller har
lämnat yrkeslivet bakom sig. Det är viktiga frågor. Men vi behöver
också prata om vad ett helt yrkesliv är värt och vad som är en rimlig
pensionsnivå för alla som jobbar idag. Som det ser ut nu kommer många
även i framtiden att omfattas av garantipension och bostadstillägg,
trots att man har ett långt yrkesliv bakom sig. Fler borde få en
pension som de faktiskt kan leva på, säger Dan Adolphson Björck.

Om fler får en pension de kan leva på skulle beroendet av
skattefinansierad garantipension och bostadstillägg minska. I dagarna
föreslår en ny utredning höjningar av garantipensionen och
bostadstillägget. Samtidigt betonar Pensionsöverenskommelsen från i
december förra året att arbete ska löna sig. Så är det dessvärre inte
för alla idag. De som har arbetat 40 år inom ett låglöneyrke får i
vissa fall inte ens en tusenlapp mer i pension efter skatt än en
person som inte har arbetat alls.

Allt populärare med korta uttag av tjänstepension
Trenden att ta ut tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. Färsk
statistik från AMF visar att ungefär hälften av tjänstepensionen tas
ut på kort tid, vilket är den högsta siffran någonsin. Om den här
utvecklingen inte stoppas kommer många helt sakna inkomst från
tjänstepension redan efter några få år som pensionärer.

- Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan
betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart - varken för
individen eller samhället, säger Dan Adolphson Björck.

Han menar att livslång utbetalning bör vara förhandsvalet för alla
typer av tjänstepensioner. Utanför kollektivavtalen saknas ibland
möjligheten att få tjänstepensionen som en livslång utbetalning.

- Arbetsmarknadens parter bör överväga hårdare reglering när det
gäller hur man ska få ta ut sin tjänstepension. Här kan man tänka sig
olika varianter; antingen en begränsningsregel där halva
tjänstepensionen måste betalas ut livet ut eller att reglera att
uttagstiden måste vara minst tio år, säger Dan Adolphson Björck och
fortsätter,

- Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det
behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning.
Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om
konsekvenserna av korta uttagstider. Fler behöver också göra en
pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut.

Pensionsrapporten 2017 summerar pensionsåret och pågående
systemförändringar, belyser vilka behov kunderna har samt ger förslag
till reformer på pensionsområdet. Rapporten, presentationen och
pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs
medierum.

(1) AMF Demoskop, Seniorpanelen, 2017

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, 070-249 31 54,
dan.adolphson.bjorck@amf.se (dan.adolphson@amf.se)

Johanna Sarfati, 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga
pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt
Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt
ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna.
Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier,
fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF
Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amf/r/fler-maste-fa-en-pension-som-racker-hela...
http://mb.cision.com/Main/1040/2465023/800814.pdf
http://mb.cision.com/Public/1040/2465023/8ebd89e20f1ec55f.pdf
http://mb.cision.com/Public/1040/2465023/88b1e88dbdf04980.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.