Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

Analys SolTech: Förvärv snabbar på

Detta är en betald analys på uppdrag av SolTech Energy Sweden AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SolTech har genomfört två bolagsförvärv som adderar betydande intäkter och lönsamhet till affärsområdet BIPV. Genom förvärv av redan anslutna installationer i Kina kom­mer även intäkter från affärsområdet elproduktion att stiga. Vi ser uppsida i aktien.

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en estetisk del av fastigheternas yttre skal i form av tak, fasader och fönster. Bolaget har även en omfattande verksamhet i Kina som bedrivs via två samägda bolag.

Underskattade intäkter

Efter justerade redovisningsprinciper presenterade SolTech netto­intäkter om 53 MSEK för 2018. Med anledning av ändrade redo­visningsprinciper är siffran skev och underskattar den fak­tiska intäkten för huvudverksamheterna. Justerat för detta beräknas netto­intäkterna för helåret 2018 till 69,3 MSEK. Vår justerade prognos var 78,6 MSEK. Affärsområdet för byggnadsintegrerade solceller (BIPV) genererade intäkter 10,8 MSEK mot vår prognos om 18 MSEK. Det redovisade rörelseresultatet före av- och nedskriv­ning­ar om 17,6 MSEK var pådrivet av affärsområdet elproduktion.

Kina stabilt och lönsamt

Verksamheten i Kina skapar ett stabilt och förutsägbart intäkts­flöde till koncernen med en hög lönsamhet. Sedan halvårsskiftet har den an­slut­na kapaciteten för el­produktion i Kina ökat med 97 procent till 68,4 MW per rapport­datumet för andra halvåret 2018. I januari 2019 restes 170 MSEK i en obligations­emission för att förvärva redan anslutna installationer om 24,4 MW. Förvärvet kommer med all sannolikhet att genomföras i mars. Vid detta tillfälle ägs och drivs totalt 93 MW av ASRE som genererar motsvarande 124,5 MSEK i intäk­ter på årsbasis, varav 51 procent är hänförbara till aktieägare i SolTech. Det var det andra förvärvet av färdiga installa­tioner med leveransavtal. Strategin skyndar på upp­skal­nings­takten för att nå målet att vid utgången av 2019 ha en ansluten kapacitet om 211 MW.

BIPV förväntas öka

Affärsområdet BIPV:s andel av de totala redovisade intäkterna för helåret 2018 uppgår till 20 procent. Denna andel förväntas öka kraftigt efter förvärven av Nyedal Solenergi (51%) och NP-Gruppen (60%). Vi tror att dessa förvärv kommer att bidra med cirka 104 MSEK till intäktsraden och cirka 7,2 MSEK till EBITDA-resultat under inne­varande år. Förvärven väntas även kunna ge vissa försäljningssynergier med ett utökat kontaktnät i branschen och korsförsäljning mellan produkterna.

Motiverat värde

Marknaden förefaller inte ha diskonterat värdet av förvärv i Sverige, i aktiekursen. Efter justeringar i vår modell landar vi på ett motiverat värde om 14,30 kronor för de kommande 6 – 12 månaderna i ett basscenario.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.