Du är här

2017-09-05

Annexin Pharmaceuticals AB: Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att man utvärderar möjligheten till riktad- ...

Annexin Pharmaceuticals AB emitterade, i samband med noteringen på
Nasdaq First North i april 2017, så kallade units bestående av fem
aktier och två teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett
volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under
perioden 20 november - 1 december 2017.

Teckningskursen kan dock inte understiga 16,50 SEK/aktie eller
överstiga 23 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum under perioden 4 - 15 december 2017.

Bolagets aktiekurs ligger idag på en nivå där styrelsens bedömning är
att optionerna inte kommer att lösas in. Därför kommer styrelsen att
utvärdera möjligheten att göra en riktad- och eller en
företrädesemission under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 september 2017 kl. 8.30 CET.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut

behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och
inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera
blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att
minska

lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med
både

sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV
har

potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika
verkningsmekanismer

som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper
där det

finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.
Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget
planerar att

påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom

Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar,
som i

dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska
läkemedelskandidat ANXV

- ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för
akut

behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen.
Dessutom har

bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som
uppstår

på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har

etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av
Annexin

A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i
Stockholm och

är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets
Certified

Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/styrelsen-i-annex...
http://mb.cision.com/Main/15539/2339381/717849.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.