Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Anoto erhåller 40 miljoner kronor för att stärka tillväxten under 2018

to erhåller 40 miljoner kronor för att stärka tillväxten under 2018

Som framgått av Q3-rapporten fortsätter Anoto Group AB:s ledning och styrelse
att ha positiv syn på den framtida rörelsen. För att stödja denna syn har ett
flertal möjligheter att finansiera den förväntade försäljningsökningen
undersökts.

För att kunna leverera enligt förväntade beställningar under 2018 och för att
förkorta tiden mellan beställning av komponenter och intäktsföring behöver
Anoto rörelsekapital för att kunna skapa ett rimligt stort lager. Sedan 2016
har bristande rörelsekapital skapat mycket långa ledtider mellan order och
leverenas, vilket resulterat i förlorade order.

Med bolagets nya effektivare pennplattform som innebär lägre
tillverkningskostnad anser ledningen att nästa logiska steg är att utöka
portfolion av pennor. Detta steg förväntas bidra väsentligen till en ökning av
Anotos omsättning, bruttomarginal och förbättring av kassaflödet under 2018.

Ledningen och styrelsen har noggrant undersökt en lång rad möjliga
finansieringsformer för tillväxt som förändrade avtalsvillkor med kunder samt
emission av olika aktierelaterade instrument till svenska och internationella
investerare. Inget av dessa har visat sig vara möjligt att genomföra eller
skulle ha lett tillräckligt snabbt till nödvändigt rörelsekapital för
möjliggörandet av planerat positivt reslutat. Traditionell bankfinansiering är
den finansieringsform bolaget skulle föredra, men denna är möjlig först senare
då försäljning av nya pennor visats sig vara hållbar.

Bolagets största aktieägare och en ny investerare från USA har erbjudet sig att
förse bolaget med den nödvändiga finansieringen genom en riktad emission av
seniora, ej säkerställda konvertibla skuldebrev vilka förfaller den 22 juli
2019. Konvertiblerna kommer inte att löpa med ränta och har en
konverteringskurskurs om fyra kronor. Detta är det bästa
finansieringsalternativet ledningen och styrelsen har kunnat identifiera.

Alternativet till en riktad emission av konvertibler är en företrädesemission.
Denna möjlighet tar lång tid att verkställa, vilket skulle försena nödvändig
produktion och utveckling, vilket i sin tur skulle väsentligen hämma
försäljningsökningen. Om inte emissionen skulle vara garanterad, vilket har
visat sig vara mycket dyrt, så är resultatet av en sådan emission osäker.

Med hänsyn till ovan nämnda faktorer så har ledningen och styrelsen kommit fram
till att det är i bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra en
riktad emission av konvertibler.

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
november 2017 kl. 03.30 CET.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.