Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-01

ANOTO GROUP AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Anoto Group AB
Halvårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

-- Koncernen gjorde ett rörelseresultat på 6,7 MSEK och en nettovinst på 575
000 SEK för Q2 2017.
-- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 43 %, inklusive licensintäkter
på 1 miljon USD och ökade marginaler för Pen Generations.
-- Overheadkostnaderna f
ö
r kvartalet uppgick till 15 MSEK, en avsev
ä
rd nedg
å
ng fr
å
n Q1 2017 (48 MSEK) och Q4 2016 (80 MSEK). Detta beror p
å
att de kostnadsbesparande
å
tg
ä
rder p
å
verkar verksamhetsresultatet.St
ö
rre delen av overheadkostnaderna f
ö
r kontoret i Lund ing
å
r fortfarande i siffran f
ö
r Q2.
-- Den f
ö
rsta halvan av 2017 noterade f
ö
retaget 95 MSEK i int
ä
kter, minus 25 MSEK i r
ö
relseresultat och en nettof
ö
rlust p
å
37 MSEK.
-- Intäkterna för kvartalet ökade från 45,7 MSEK till 49,1 MSEK, detta trots
minskningen av arbetsstyrkan.

KOMMENTARER FRAN VD

Förvärvet av Pen Generations börjar betala sig då det snabbt håller på att bli
Anotos största intäkts- och vinstkälla. Den senaste tidens tillväxt i Asien
inom vår affärsverksamhet Utbildning har inneburit att Anoto behövt fördubbla
produktionskapaciteten för pennor från Pen Generations. Med fortsatt tröghet
för försäljningen inom Formulär och en säsongsbetingad och övergående stiltje
inom affärsverksamheten Anteckningar, är Pen Generations för närvarande den
största ljusglimten bland de befintliga affärsområdena.

Återigen, minskningen av antalet anställda påverkade inte intäkterna då
intäkterna för Q2 uppvisade en ökning med 7,4 % jämfört med Q1.

Q2 innebär en vändpunkt för Anoto. Omstruktureringarna och de
kostnadsbesparande åtgärderna är nästan avslutade och ledningen kan istället
fokusera på att öka försäljningen. Sista veckan i juni stod Anoto värd för ett
rundabordssamtal för globala lösningar i Seoul, Sydkorea, där företaget delade
med sig av sin färdplan och FoU i fråga om pennorna. Detta är ett exempel på
Anotos nya satsning på transparent kommunikation och ett aktivt samarbete inom
Anotos omfattande globala partnernätverk.

UTSIKTER

Under andra halvan av 2017 kommer Anotos ledning att koncentrera sig på att öka
försäljningen inom affärsområdena Formulär och Anteckningar. Vi intensifierar
dessutom redan vår försäljningsverksamhet när det gäller Anoto DNA (ADNA), nu
när detta spännande initiativ är klart för kommersiell lansering.

Efter att på senare tid ha haft nöjet att tillbringa mycket tid med våra kunder
är jag mer övertygad än någonsin om att det finns en betydande marknad för
Anotos patentskyddade teknik. Det verkar uppenbart att Anoto tidigare aldrig
riktigt har gjort någon medveten, strategiskt inriktad insats för att öka sin
användarbas. Det är vansinnigt att prata om marknadsandelar när man säljer
några hundra tusen pennor om året till en global befolkning på nästan 8
miljarder människor. Det är inte heller relevant att tala om konkurrens med
handdatorer eftersom det finns många områden där det krävs en penna snarare än
en handdator. Med rundabordssamtalet för globala lösningar som inledning börjar
vi nu marknadsföra vår teknik och våra produkter från grunden och försöker
tänka som ett startupföretag.

Som en av våra kunder så väl uttryckte saken är det så att Anotopennan
"förändrar allt, utan att förändra någonting". Det är ett verktyg som inte
kräver någon utbildning och som är relativt enkelt att anpassa. En av våra
viktigaste kunder, som även är professor vid MIT, sade: "En Anotopenna är inte
bara en penna. Det är ett precisionsinstrument och det vet ni inte om." Det
finns goda skäl till att vi har kunder som varit lojala mot oss i åratal och,
som trots tidigare brister, fortfarande tror på Anoto och vår teknik. Vi
utvecklas nu till vår potential.

I början av juli 2017 lanserade Anoto ett erbjudande om konvertibler för att
säkra rörelsekapital för att möta den ökande efterfrågan och att för att
förbereda tillverkningslinjer och lager inför vår lansering av en ny penna det
tredje kvartalet i år. Vi kunde avsluta detta erbjudande den 21 juli med 32,5
MSEK insamlade på mindre än en månad från tillkännagivande till avslut. Vi
gjorde detta utan att ta hjälp av något värdepappersföretag och utan någon bred
försäljningsverksamhet omfattande prospekt. Trots en låsning av kapitalet på
sex månader kunde vi få in avsevärt mycket mer än vi hade förväntat oss. Jag
tror att det här är ett tecken på att investerarnas förtroende återvänder till
Anoto. Rörelsevinsten har, tillsammans med intäkterna från erbjudandet,
inneburit att Anotos finansiella ställning förbättrats avsevärt.

Joonhee Won,
VD, Anoto Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017 kl. 08:45 CET

Kalender för 2017

Q3 rapport - 7 december 2017

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information.

För ytterligare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org.nr.556532-3929
Mobilvägen 10
SE-223 62 Lund, Sverige
Tele: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.