Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Anoto Group AB: RAPPORT JANUARI – JUNI 2018

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 60 MSEK (95) och
nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 32 MSEK (?49).
* Rörelseresultatet under perioden uppgick till 2 MSEK (-25) och
rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 1 MSEK (7).
* Minskningen i nettoomsättning beror i första hand på att Forms kunder
placerat sina order på pennor så att de i tiden sammanföll med att
företagskvantiteter av den nya Anoto-pennan (AP-701) fanns
tillgängliga. Dessutom har Anotos ändrade prispolitik för
verksamheten inom Forms också bidragit till detta uppskjutande av
intäkter. I den nya modellen sänks den initiala hårdvarukostnaden och
ett återkommande intäktsflöde etableras som sammanhänger med
hårdvara, programvara och Anotos egenutvecklade mikropunktsmönster.
* Denna förändring av prissättningsmodell medförde att vi måste avslå
många förfrågningar om förnyande på basis av den gamla
prissättningsmodellen. Det fick en oundviklig effekt på intäkterna,
men koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande
kvartal i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt
godkännande av den strategiskt sunda nya prispolitiken.
* Även om nettoomsättningen på årsbasis minskade med 35 MSEK under
perioden nådde koncernen ett rörelseresultat på 2 MSEK (-25) till
följd av högre bruttomarginaler och lägre rörelsekostnader.
* Bruttomarginalen under perioden ökade till 54% (39%) till följd av
bättre marginaler i verksamheten Notetaking och att licensintäkterna
ökade till 23% (18%) av den övergripande produktmixen.
* Overheadkostnaderna under perioden uppgick till 31 MSEK, väsentligt
lägre än föregående år (62 MSEK) till följd av insatserna avseende
omstrukturering och kostnadsminskning inom samtliga verksamheter.

 

Kommentarer från VD

Fem kvartal i rad med rörelsevinst och en ökning med 14% i nettoomsättning
jämfört med Q1. 

Även om det rör sig om en måttlig ökning, beror ökningen under Q2 i första
hand på ökade intäkter från detaljistverksamheten för Livescribe och en
återhämtning för OEM-verksamheten från Anoto Korea.  Bruttomarginalen är
något lägre jämfört med Q1 av två skäl: 1) programvaru- och licensintäkter
från WAST inträffade under Q1 och 2) tillkomsten av OEM-försäljning med
lägre marginal.  Under första halvåret 2018 är emellertid Anotos
bruttomarginal på 54% väsentligt högre än de 39% som uppnåddes året innan. 

Forms intäkter förblev svaga under Q2 men de flesta av de största kunderna
har undertecknat ett nytt avtal baserat på en ny prisstruktur eller så
befinner de sig mitt uppe i förhandlingar.  Vi vidtar nu rättsliga åtgärder
mot personer som har använt vår teknologi utan att betala.  Vi fann många
fall där tidigare partners till Anoto använt utgångna mönster, olagligt
kopierat våra mönster och använt vår programvara eller Software Development
Kit (SDK) utan att betala till Anoto.   Vi inledde rättsprocesser mot dem
som gör intrång i våra immateriella rättigheter och kommer att fortsätta
med detta tills beteendet upphör.

Vi fortsätter att expandera vår försäljningsbas genom global expansion.  Nu
pratar vi med företag och regeringar i Latinamerika och de japanska
försäljningsinsatserna ökar sedan DNP's ensamrätt upphört.  Vi ser också
ett plötsligt ökande intresse i Nordamerika och Västeuropa. Bland
faktorerna som bidragit till detta plötsliga uppsving återfinns 1) företag
som blir desillusionerade när det gäller lösningar med datorplattor
eftersom utbildningsinsatserna innebär höga kostnader och tar mycket tid
för medarbetarna, 2) besparingar i utbildningstid är också en viktig faktor
eftersom penna och papper inte kräver utbildning, 3) utbredd tillgång på
BI-programvara, som exempelvis Tableau.com, driver också på
försäljningsförfrågningarna eftersom data från våra pennor kan överföras
direkt till Tableau databas.  När vi väl kommit över hindret i samband med
prissättningen av mönster, tror vi på en stark återkomst för verksamheten
Enterprise Forms.

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI

Q2 var en period av återuppbyggnad.  Vi rekryterade tre nya unga
professionella medarbetare för att bilda en Strategic Executive Committee. 
Ashwin, en datanalysexpert, började på Anoto för att leda utvecklingen av
lösningar som drivs av penndata.  Peter började som Global Sales
Coordinator. Philip började som juridisk expert för strategiska allianser
och joint ventures.  Tillsammans med Aanand, som leder vår
detaljistverksamhet, och Seunghoon, vår financial controller, utgör dessa
vår Strategic Executive Committee med fem medlemmar.  Dessa fem
professionella medarbetare är omkring 30 år gamla och förväntas bli ledarna
i det framtida Anoto. 

Sökandet efter Head of Sales for Asia befinner sig i slutskedet och
förväntas vara avslutat i slutet av juli. 

På utvecklingssidan är vi mycket glada över att ha Steve Kim.  Steve kunde
slutföra utvecklingen av en ny penna för varumärket Livescribe kallad
AEGIR-serien.   AEGIR-serien har två modeller kallade Marlin och Dolphin. 
Inledningsvis lanserade vi två färger, Teal och Purple, och vi kommer att
lägga till flera färgpaletter senare.

AEGIR är uppkallad efter den nordiska havsguden för att högtidlighålla
bolagets svenska arv och vi har till slut en penna som vi är stolta att
kunna presentera med ett svenskt namn.  Det är den smalaste och tekniskt
mest avancerade, men har ändå den lägsta prislappen för en digital penna i
detaljistledet.  Pennan utvecklades på basis av AP701 men med mycket större
minne (128MB).    Det är den första Anoto-pennan som kommer att ha både
mobilapp och programvara för bordsdator.  Utrustad med ett dubbelt
Buetooth-chip (LE och klassiskt) kan den både strömma och lagra data i
pennan.

Vi lanserade pennan under andra veckan i juli och räknar med att börja
leverera i början av september. 

Jag tror på multitasking och våra medarbetare gör till slut flera saker
samtidigt. Vårt hårdvaruteam har utvecklat en mycket efterlängtad
fingeravtryckspenna samtidigt som AEGIR-serien.  Vi räknar med att lansera
också denna penna i september.  För närvarande pågår
programvaruutvecklingen för fingeravtryckspennan för fullt för att försöka
klara deadline i september.

När det gäller programvaru- och lösningsutveckling arbetar Hojae på fem
projekt samtidigt.  (1) Uppgradera programvaruplattformen för Anoto Live
Forms, (2) uppdatera Software Development Kit (SDK), (5) utveckla
utbildningslösning, (4) uppgradering av ADNA App och (5) bygga en
desktop-lösning för Notetaking-pennor. 

Till slut fungerar Anoto som ett nystartat företag, där man arbetar natt,
arbetar och genomför videokonferenser över veckoslut.  Det har lett till
att vi har kortat utvecklingstiden för pennor ytterligare.  Numera tar det
mindre än sex månader att utveckla en penna.  Detta herkulesarbete leder
till att alla är fysiskt utmattade, men moralen är hög eftersom vi alla ser
ljuset i slutet av tunneln.   

Anotos omvandling till en lösningsbaserad verksamhet går framåt i snabb
takt.  Till slutet av året räknar vi med att ha flera penn-data-baserade
lösningar för olika marknader.  Det är mycket enklare att sälja innovativa
lösningar som använder vår teknologi för digitala pennor och mönster än att
sälja ”rå” teknologi och förvänta sig att någon annan utvecklar lösningar
som använder teknologin.  Jag ska inte utveckla detta mer av hänsyn till
konkurrensrelaterad sekretess.  Anoto försöker få dubbla turbomotorer för
tillväxt.  Överkomlig, attraktiv och avancerad hårdvara utgör en
tillväxtmotor.  En annan motor utgörs av lösningar för specifika
tillämpningar.  Q2 var inte bara en period av återuppbyggnad utan också en
period med kreativa investeringar för framtiden.

Joonhee Won
VD, Anoto Group AB (publ)

KALENDER FÖR 2018      

Q3 rapport – 31 oktober 2018

Gå till www.anoto.com/investors

för aktuell information. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
E-post: ir@anoto.com

   

Anoto Group AB (publ.) Org. Nr. 556532-3929
Flaggan 1165
116 74 Stockholm, Sweden
www.anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2018, kl. 08.45
CET.

Bilaga

* Anoto Quarterly Report for Q2 2018_SV

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.