Du är här

2017-05-29

Apikal Fastighetspartner: Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2017-03-31

Resultat och ställning, kvartal 1 2017

Resultatet efter finansiella poster för årets första kvartal uppgår
till 1 243 (-22 ) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1
236 (-22) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut
till 879 300 (418 000) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och
vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut
till 882 749 (419 932) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 663 (872) tkr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 1 2017

I mitten på februari stängde Apikal i förtid sin andra publika
emission i form av Apex 7 då emissionen blev fulltecknad med en
totalt tecknad volym om 205 mkr.

Likt tidigare publika emission gav Apex 7 investerare möjlighet att
teckna i andelar om 250 tkr med en kupongränta bestående av en
rörlig del i form av 3-månader Stibor med golv noll samt en fast del
som uppgår till 575 - 600 baspunkter.

Händelser efter kvartalets utgång

För att expandera utlåningsverksamheten ytterliggare så lanserade
Apikal under maj månad en ny placering av vinstandelslån i Apex 8 om
41 mkr. Tillskillnad från tidigare publika emission är denna emission
en riktad private placement med minsta handelspost om fyra andelar á
250 tkr och med en kupongränta bestående av en rörlig del i form av
3-månader Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till 575 -
600 baspunkter. Apex 8 emitteras den 22 juni 2017.

Kommande rapportdatum

Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 22 augusti 2017.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/apikal-fastighetspartner/r/apikal-fastighetspa...
http://mb.cision.com/Main/15158/2275183/680640.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.