Du är här

2017-08-22

Apikal Fastighetspartner: Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2017-06-30

Resultat och ställning, kvartal 2 2017

Resultatet efter finansiella poster för årets andra kvartal uppgår
till 839 (98) tkr.

Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgår till 844 (98) tkr.

Resultat och ställning, första halvåret 2017

Resultatet efter finansiella poster för årets första halvår uppgår
till 1 597 (55) tkr.

Rörelseresultatet för årets första halvår uppgår till 2 080 (75) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut
till 879 300 (418 000) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och
vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut
till 923 981 (458 997) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 312 (950) tkr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2 2017

I slutet av juni stängde Apikal en emission i form av Apex 8 med en
totalt maximalt fulltecknad volym om 41 mkr.

Emissionen var en så kallad riktad private placement vilken gav Apex 8
investerare möjlighet att teckna i andelar om 1 mkr med en
kupongränta bestående av en rörlig del i form av 3-månader Stibor med
golv noll samt en fast del som uppgår till 575 - 600 baspunkter.

Händelser efter kvartalets utgång

Efter kvartalets utgång har vi dels arbetat med utlåning av emitterad
volym i Apex 8 samt med förberedelser inför höstens planerade
emissioner. Vi siktar på minst ytterligare 2 emissioner under hösten
2017.

Kommande rapportdatum

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 21 november
2017.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/apikal-fastighetspartner/r/apikal-fastighetspa...
http://mb.cision.com/Main/15158/2330938/712239.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.