Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

AppSpotr AB: AppSpotr: Idag inleds AppSpotrs företrädesemission

Idag startar teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission.
Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 24 juli 2017.
Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,3 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,9 MSEK.

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att etablera AppSpotr i
Asien genom att bilda ett samägt bolag, "AppSpotr Asia", tillsammans
med det Hong Kong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd.
AppSpotr Asia kommer att bearbeta den asiatiska marknaden i syfte att
ingå samarbeten med strategiska partner samt erbjuda Bolagets
tjänster till bolag med stora kundvolymer. AppSpotr kommer i
anslutning till etableringen i Asien genomföra tekniska anpassningar
av dagens plattform samt rekrytera personal som kommer arbeta i Hong
Kong.

Villkor för nyemissionen

· Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand
bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.

· Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är 6,50 kronor per aktie.
· Nyemissionen omfattar högst 1 581 508 aktier.
Tidplan för nyemissionen

· Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och
med den 3 juli 2017 till och med den 24 juli 2017. Teckning utan
företrädesrätt kan ske under samma period.

· Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske
på AktieTorget under perioden den 3 juli 2017 till och med den 20
juli 2017.

· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på
AktieTorget från och med den 3 juli 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas
ske i slutet av augusti 2017.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit cirka 5,3 MSEK i ej säkerställda
teckningsförbindelser, vilket utgör cirka 51 procent av emissionen.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns
publicerade på AppSpotrs hemsida (www.appspotr.com), på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida
(www.aktieinvest.se).

Filmade presentationer

Finwire TV gjorde en intervju med VD Patric Bottne den 30 juni 2017
vilken finns att tillgå på länk: https://youtu.be/VeMq_kAvjeY.

VD Patric Bottne berättade i en intervju om affären med Novel Unicorn
och finns att se på länk: https://youtu.be/frgum0IH7fI.

Bolaget medverkade den 8 maj 2017 vid Aktiespararnas aktiedag i
Göteborg. En filmad presentation finns att tillgå på länk:
https://youtu.be/hkNb_YZpp6Q.

Projektledare och emissionsinstitut

AppSpotr har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och
Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med
kapitaliseringen.

För ytterligare informatin kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar
utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den
funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och
publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play.
AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr--idag-inleds-appspotrs-...
http://mb.cision.com/Main/15086/2301141/695906.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.