Du är här

2018-08-31

AppSpotr AB: Appspotr stärker sin säljorganisation och sitt erbjudande genom ett strategiskt förvärv

Appspotr förvärvar Appsales och kompletterar därmed sin tekniska
plattform med en färdigutvecklad SaaS-tjänst och en mycket stark
försäljningsorganisation. De båda bolagen kompletterar varandra och
förstärker varandras styrkor.

Appspotr har tecknat ett avtal om att förvärva Appsales för 16 MSEK
där betalning sker kontant med 10,4 MSEK (efter justering baserad på
bolagets resultat vid tillträdet) och med egna aktier för 5,6 MSEK
räknat vid kursen 2,30 kronor, vilket motsvarar 2 434 782 st aktier.
I uppgörelsen finns också en prestationsbaserad earnout på 6,4 MSEK
som betalas ut under tre år baserat på intäkter från den befintliga
kundstocken. Förvärvet kommer delvis finansieras genom upptagande av
förvärvslån på ca 6 000 000 kronor från bank.

Appsales är ett mycket framgångsrikt appförsäljningsbolag som med
hjälp av apputvecklingsplattformar från tredje part säljer "app som
en tjänst" till företag och organisationer. På kundlistan finns
hundratals stora företag och offentliga förvaltningar i Norden.

Bolaget har vid tillträdet en kundstock av "app som en
tjänst"-abonnemang som ger löpande intäkter om 1,5 MSEK per kvartal
med en vinstmarginal på över 40 procent. Bolaget är lönsamt och 2017
var omsättningen 6.7 MSEK och vinsten 0,87 MSEK. De senaste 18
månaderna har tillväxten i kundbasens löpande avtalsvärde varit 52
procent. Lönsamheten kommer att förbättras när Appsales flyttar över
sina appar från tredje parts plattform till Appspotr.

Under de senaste 18 månaderna har bolaget, vid sidan av sin
försäljning av "app som en tjänst", investerat i utvecklingen av den
egna SaaS-tjänsten Cyan. Det är en investering som medvetet bromsat
in tillväxten något på kort sikt, för att öka potentialen på lång
sikt genom att möta kundernas efterfrågan på system för
internkommunikation som är GDPR-kompatibelt. Cyan har dragit till sig
ett stort intresse i flera länder och ett antal större kunder har
redan gjort beställningar för leverans under hösten. Med Cyan kommer
genomsnittsintäkten per kund att förbättras kraftigt för Appsales.

Bakom Appsales står ett team som har stor erfarenhet från försäljning
och av att bygga och leda stora försäljnings- och
supportorganisationer. Bolaget har en historik av stark tillväxt, en
hög lönsamhet och en orderbok med avtal som ger löpande intäkter
under flera år.

Förvärvet tillför således Appspotr en SaaS-tjänst i Cyan som är under
stark tillväxt utöver en mycket kapabel och driven
försäljningsorganisation som dels kan utveckla bolagets
plattformsaffär med direktförsäljning av appar och dels bygga ett
nätverk av återförsäljare till plattformen. Med Appspotr får Appsales
en tekniskt skalbar plattform som gör att de kan växla upp sin
försäljning till en ny nivå. Tillsammans finns alla bitar på plats
för att bygga ett mycket starkt plattformsbolag.

- Förvärvet av Appsales är ett led i den ökade fokuseringen på att
bygga en stark försäljningsorganisation, säger Patric Bottne, vd för
Appspotr. Idag är Appsales mycket framgångsrika inom försäljning av
informations- och kommunikationsappar och kommer att ge ökad
omsättning för gruppen. Framåt kommer vi att kunna skala den egenägda
SaaS-tjänsten Cyan samtidigt som Appsales kommer att utgöra en stark
referens för att dra in fler återförsäljare av "app som en tjänst"
till plattformen. Det kommer i sin tur locka fler externa digitala
tjänster, SaaS-bolag, utvecklare och kreatörer att vilja använda vår
plattform. Appsales kommer att agera i egen regi inom
Appspotr-gruppen under namnet Appsales.

- Vi är mycket imponerade av Appspotrs plattform, kompetens och
potential, säger Carsten Sparr, vd för Appsales Sweden AB. Med
Appspotrs tekniska kompetens kan vi både vidareutveckla möjligheterna
i Cyan och använda öppenheten i Appspotrs plattform för att erbjuda
våra kunder fler och bättre tjänster. Sammanslagningen innebär att vi
kan öka fokuseringen på vår kärnkompetens inom försäljning/marknad
och snabbare skala upp både de vertikaler där vi har en stark affär
idag samt påskynda uppstarten av nya affärer och vertikaler. Vi valde
en lösning där Appspotr förvärvar Appsales med delvis egna aktier,
för att vi ser stora möjligheter med Appspotr. Vi är övertygade om
att Appspotr kommer ta stora delar av marknaden när återförsäljare
väljer plattform.

Strategisk bakgrund till förvärvet
En stor källa till efterfrågan på appar finns idag hos företag som
vill förenkla sin internkommunikation och sina interna
arbetsprocesser. Drivkraften är de produktivitetsvinster som finns
att göra genom att bädda in företagets informationsflöden i samma
appbaserade gränssnitt som deras anställda har vant sig vid och
använder privat.

Många företag drar sig dock för att ta steget. Oro för produktägarskap
och kostnader gör att de inte agerar på egen hand. Det är där
återförsäljare som Appsales kommer in. Genom att sälja "app som en
tjänst" till företagen och ta ansvar för utveckling och drift av
appen, har Appsales skapat en växande och lönsam affär med hög
genomsnittsintäkt per kund och långvariga kundrelationer.

Som bas för sitt erbjudande använder bolag som Appsales en
apputvecklingsplattform, som till exempel Appspotr. Därifrån köper de
"app som tjänst" i bulk för vidareförsäljning till företagen, därav
termen återförsäljare.

För återförsäljarnas del är det av yttersta vikt deras valda
apputvecklingsplattform kan stödja vidareutveckling av funktioner som
deras kunder efterfrågar. Där har Appspotr idag ett helt unikt
erbjudande med sin öppna utvecklarportal. Återförsäljarna är inte
beroende av att Appspotr frigör resurser för att utveckla funktionen
de efterfrågar; de kan själva låta en utvecklare göra det i portalen.

Appsales har idag en växande och lönsam affär, som är beroende av en
apputvecklingsplattform. Med Appspotr får Appsales tillgång till en
flexibel och öppen apputvecklingsplattform som med tiden kommer att
fyllas på med fler funktioner, integrationer, andra SaaS-tjänster och
möjligheten att växa tekniskt. Det betyder att de som en del av
Appspotr får en helt annan skalbarhet i sin affär, vilket blir en
stark referens för andra återförsäljare att välja Appspotr.

Appspotr behöver få in volymintäkter från app-abonnemang genom att
både bygga upp en egen försäljningsorganisation och fylla plattformen
med funktioner och integrationer med affärssystem och SaaS-tjänster.
Med Appsales får Appspotr dels in en liten, men förstklassig
försäljningsorganisation och dels en färdig SaaS-tjänst. Men framför
allt får Appspotr in en stor kompetens kring att bygga den större
försäljningsorganisation och det nätverk av återförsäljare som
maximerar värdet på plattformen.

Appspotr efter affären
Kärnan i Appspotr är apputvecklingsplattformen med sin unika öppna
utvecklarportal. Ovanpå detta kommer Appspotr att äga ett antal egna
SaaS-tjänster, bland annat Cyan, det GDPR-anpassade CMS som Appsales
har tagit fram.

Utanför de egna SaaS-tjänsterna kommer externa aktörer använda
Appspotrs plattform och utvecklarportal för att bygga appar till sina
egna SaaS-tjänster. Tre sådana exempel finns i de kinesiska
samarbetspartners som Appspotr Asia har tecknat avtal med: Yuxin,
iReserve och EZ Cloud.

Intäktsströmmarna för Appspotr kommer då komma från de egna
SaaS-tjänsterna, från provision på de externa funktioner (moduler),
integrationer och SaaS-tjänster som säljs via plattformens
marknadsplats och från de externa SaaS-bolag och återförsäljare som
använder plattformen utan att sälja sina tjänster via
marknadsplatsen.

Målet är att det i framtiden ska finnas hundratals olika SaaS-tjänster
tillgängliga på Appspotrs plattform. Ett fåtal kommer ägas av
Appspotr och majoriteten kommer ägas av andra. Genom att vara en
öppen plattform, kommer Appspotr bli en viktig del av en framtida och
alltmer appbaserad IT-infrastruktur.

Tillträde och övriga villkor
Tillträde sker vid betalningen av 10,4 MSEK i kontant betalning samt
genom utställande av aktier enligt vad som angetts ovan.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa
native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren
bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och
innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt
erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att
skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är
baserade i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-starker-sin-saljorganis...
http://mb.cision.com/Main/15086/2605982/901081.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.