Du är här

2017-05-29

AppSpotr inleder satsning på den asiatiska marknaden, Novel Unicorn ny huvudägare

Mjukvarubolaget AppSpotr ingår ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade
investmentbolaget Novel Unicorn avseende bearbetning av den asiatiska
marknaden.
Uppfylls alla milstolpar i avtalet blir Novel Unicorn ny huvudägare i
AppSpotr samtidigt som
AppSpotr får en stark position på den asiatiska marknaden. Bolaget kommer
för att finansiera satsningen att genomföra nyemissioner på 15 miljoner
kronor, fördelat på en företrädesemission på 10 miljoner kronor och en
riktad nyemission till Novel Unicorn på 5 miljoner kronor. Det framgår av
ett pressmeddelande.

Samarbetet innebär att AppSpotr och Novel Unicorn kommer bilda det samägda
Hongkong-bolaget AppSpotr Asia, i vilket Unicorn inledningsvis äger 70
procent och AppSpotr 30 procent. AppSpotr kommer bidra med ett
aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till AppSpotr Asia medan Novel
Unicorn ansvarar för den dagliga verksamheten som är att bygga en
marknadsposition i Asien.

I takt med att milstolpar uppnås kommer AppSpotrs ägande i AppSpotr Asia
att öka genom att Novel Unicorn vederlagsfritt ger aktier i AppSpotr Asia
till AppSpotr. Samtidigt kommer Novel Unicorn erhålla teckningsoptioner som
kan lösas in mot aktier i AppSpotr till teckningskursen 20 öre per aktie.
Novel Unicorn kommer således att erhålla aktier i AppSpotr i utbyte mot att
man bygger upp AppSpotr marknadsposition i Asien.

Om samtliga milstolpar uppnås blir AppSpotr Asia ett helägt dotterbolag
till AppSpotr och Novel Unicorn får teckningsoptioner motsvarande 27,55
procent av aktierna när teckningsoptionernas emitteras. Novel Unicorn blir
därmed ny huvudägare med en total ägarandel på 27,55 procent plus den andel
som den riktade emissionen motsvarar.

Så länge AppSpotr Asia är delägt kommer intäkterna och kassaflödet att
hanteras på gängse vis för samägda bolag. När AppSpotr Asia är ett helägt
dotterbolag blir pengarna i bolaget fritt disponibla för AppSpotr.

Avtalet med Novel Unicorn omfattar följande länder: Vietnam, Laos,
Kambodja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei,
Filippinerna, Timor-Leste, Nepal, Bhutan, Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri
Lanka, Maldiverna, Japan, Sydkorea, Mongoliet, Taiwan och Kina.

Avtalet baseras på en annan pris- och marknadsmodell än AppSpotrs
ursprungliga. Abonnemangen kommer att ha ett fastpris på 3 600 kronor per
år och marknadsföringen och försäljningen kommer att ske indirekt via
partners som erbjuder AppSpotrs plattform till sina företagskunder.

Målsättningen för AppSpotr Asia är att inom 24 månader teckna avtal med
viktiga samarbetspartner och sälja 100 000 abonnemang till ett styckpris på
3 600 kronor per år, vilket innebär en löpande årlig intäkt på 360 miljoner
kronor. Bara fullt inbetalda 12-månadersabonnemang kommer att räknas mot
försäljningsmålen. De två första milstolparna är att teckna avtal med
viktiga samarbetspartner och innebär således intäkter. De tre sista
milstolparna baseras på försäljningsmål.

AppSpotr kommer för att finansiera satsningen genomföra nyemissioner på 15
miljoner kronor, fördelat på en riktad nyemission på 5 miljoner kronor till
Novel Unicorn och en företrädesemission på 10 miljoner kronor för
befintliga aktieägare. Teckningskursen i bägge nyemissionerna blir 6,50
kronor per aktie.

Kapitalet från emissionerna kommer främst användas till att rekrytera
personal, genomföra tekniska anpassningar av AppSpotrs plattform och
språkstöd för den kinesiska marknaden samt etablera en lokal hostingmiljö
och utöka med fler betalningslösningar.

"Vi är övertygade om att det går att skapa en mycket stor affär för
AppSpotr i regionen.
Novel Unicorn har erfarenheten och affärsnätverket och vi har produkten.
Bara i Kina finns några av världens största teleoperatörer och
betalningsleverantörer. Lyckas vi få till volymaffärer med sådana spelare
blir AppSpotr per automatik den ledande apputvecklingsplattformen i
världen. För att ta till vara på denna möjlighet, och för att säkerställa
att vi skapar resultat snabbt och effektivt, startar vi ett gemensamt bolag
i regionen", kommenterar Patric Bottne, vd i AppSpotr.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.