Du är här

2018-03-12

AppSpotr lämnar marknadsuppdatering

Mjukvarubolaget AppSpotr lämnar en marknadsuppdatering vars syfte är att
stävja eventuella rykten och spekulationer i forum på aktiemarknaden,
skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Appspotr för tre konkreta dialoger med SaaS-bolag (Software as a Service) i
Kina där
två har lett till färdiga avtal om pilotprojekt. I ett av fallen, förs även
diskussioner om ett förvärv. Därutöver för Appspotr och Novel Unicorn, för
Appspotrs räkning, flera diskussioner om samarbeten, där vissa rör sig
bortom konkreta affärssamarbeten.

Appspotr har, som meddelats i ett pressmeddelade den 20 december i fjol,
med stöd av Novel Unicorn, skrivit avtal med iRegister om ett pilotprojekt
för appar till 1 000 restauranger där iRegister betalar ett initialt arvode
på 3,6 miljoner kronor till Appspotr Asia. iRegisters affärssystem för
restauranger är klart inom kort. Förberedelser för pilotprojektet har redan
påbörjats där båda företagen nu tillsammans planerar projektet med
målsättning att gå live under 2018. Tidsplanen kan försenas då bolaget är
avhängda av iRegisters utrullningstakt av sina appar.

Appspotr har i mars, med stöd av Novel Unicorn, skrivit avtal med Henan
Yuxin Communication Technology, Yuxin om att inleda ett pilotprojekt. Detta
avtal har föregåtts av ett sedan tidigare tecknat samförståndsavtal, vilket
meddelades i pressmeddelandet den 20 december i fjol. Pilotprojektet syftar
till att Yuxin ska kunna leverera sitt befintliga appbaserade affärssystem
för förskolor som unika appar till varje unik förskola med hjälp av
Appspotrs plattform, API och nyligen lanserade SDK baserat på React Native.

Projektplanering påbörjas nu och förhoppningen är att vara igång under året
med leverans av appar till nya kunder. Tidsplanen kan försenas då
utrullningen av nya appar bestäms av Yuxins säljtakt. Yuxin har idag 1 800
förskolor som kunder, där totalt 200 000 familjer betalar för att använda
appen, antingen via de operatörer som Yuxin har avtal med eller direkt till
Yuxin. Det finns 18 600 förskolor i Henan-provinsen och varje förskola har
i genomsnitt 240 elever. Totalt ger det en marknad av cirka 4 miljoner
familjekonton till Yuxins app.

Appspotr är sedan i februari, med stöd av Novel Unicorn, i
avtalsförhandlingar med EZ Cloud om att inleda ett pilotprojekt.
Pilotprojektet syftar till att EZ Cloud med hjälp av Appspotrs plattform,
API och SDK kan erbjuda sin appbaserade ekonomitjänst för små och
medelstora företag som unika appar under kundens eget varumärke. Tidsplan
och omfattning av projektet är ännu inte helt fastställd men om avtal nås
så går man live under året. Avtalsförhandlingarna kan leda fram till att
avtal inte uppnås och att den tänkta tidsplanen kan försenas. EZ Cloud har
idag 100 000 små och medelstora förtag som kunder, är starkt finansierade
och har målet att dubbla sin kundstock under 2018. Potentialen för Appspotr
kommer att klarläggas under ett eventuellt pilotprojekt, men bedöms som
betydande.

I dialogen med ovanstående SaaS-bolag har det framkommit möjligheten att
förvärva Yuxin. Appspotr har inte haft förvärv som en strategi för tillväxt
men ser detta som ett intressant tillfälle och en väg för snabb tillväxt
och etablering i Asien. Utgången av den dialog som idag är påbörjad med
Yuxin är fortsatt oviss och måste först föregås av sedvanlig due diligence,
men det finns ett samförstånd mellan bolagen om Appspotrs intresse om
eventuellt uppköp. Dialog pågår också parallellt med investerare för att
finansiera en eventuell affär.

Appspotr har blivit inbjudna att medverka i två pilotprojekt inom
appbaserade kunddialoglösningar med två olika internationella företag i
Sverige. Bägge bolagen för nu även en kommersiell förhandling med Appspotr
om hur man går vidare efter pilotprojekten om de utfaller väl.

Appspotr har börjat leverera ett mindre antal appar till artister och
e-sportlag. Bland annat lanserade Jessica Andersson nyligen sin egen app
via Appspotr inför lördagens melodifestivalfinal. Syftet är att finna
samarbetspartners inom musikindustrin och e-sport branchen, då dessa
branscher bedöms som lukrativa. Diskussioner pågår med olika intressenter,
men ingenting har ännu lett fram till avtalsförhandlingar.

Appspotr har haft möten med en stor mängd potentiella samarbetspartner både
i Asien och Europa där man utvärderat möjligheten för samarbete. Lärdomarna
från dessa möten är att Appspotr valt att välja bort aktörer som för
Appspotr är för resurskrävande, investeringsintensiva eller osäkra.
Istället är det tydligt att appbaserade SaaS-bolag, inom en viss bransch
med en specifik lösning eller affärssystem och en upparbetad kundstock är
en typ av partner som passar Appspotr. Denna typ av dialoger och möten
fortsätter med målet att hitta fler partners att skriva avtal med under
2018.

Novel Unicorn har sedan lång tid tillbaka fört samtal och haft möten med
flera stora institutionella aktörer på den kinesiska marknaden där olika
typer av mer strategiska samarbeten diskuteras. Ännu har ingen av dessa
diskussioner nått fram till konkreta affärsupplägg eller former av
samarbeten som Appspotr önskar få på plats på kort sikt.

Novel Unicorns milstolpe 3-5 handlar om att bygga upp försäljningsvolym i
Appspotr Asia genom partners. Hittills är flera samarbeten med SaaS-bolag
på plats för att bygga upp denna försäljning. Ambitionen är att Appspotr
Asiad med stöd av Novel Unicorn fortsatt skriver fler avtal med SaaS-bolag,
för att öka mängden av försäljningskanaler ut mot marknaden. Även att
addera andra strategiska samarbetspartners som kan stärka Appspotrs
varumärke i Asien. Modellen med att starta med ett pilotprojekt på ett
mindre antal kunder och därefter mer aggressivt skala upp försäljningen
efter pilotprojektet, tros vara den mest optimala modellen.

"Vi har nu på cirka sex månader arbetat fram avtal med samarbetspartners
som representerar en potentiell total marknad av 500 000 kunder. Det är jag
väldigt nöjd med. Vi gick in i Asien i tron att vi skulle skriva avtal med
för oss svenskar större kända varumärken i Asien. Men längs vägen har vi,
efter utvärdering av vad som är den bästa marknadspotentialen för oss,
landat i bolag som idag är appbaserade och där både bolaget i sig och deras
kunder och slutkunder är mogna appanvändare. Här hittar vi en köpkraft och
affärslusta för vår plattform som är precis det vi efterfrågar. Varumärken
som iRegister, Mishu, Yuxin och EZ Cloud är såklart helt okända för oss i
Sverige men sitter på sådana massiva volymer av kunder, att de allihop
varit miljardbolag om de varit baserade i Europa. Vi har hittat helt rätt i
dessa samarbeten. Vi söker också fortsatt samarbeten med större
institutionella aktörer, men då mer som marknadsföringspartner som kan
hjälpa oss bygga upp vår varumärkeskännedom. Vi ser med tillförsikt fram
emot att skriva avtal med fler partners, nu när vi har börjat fått upp
värmen ska vi inte sitta still", kommenterar Appspotrs vd Patric Bottne

"Det är viktigt att poängtera att det inte finns några dialoger om uppköp
av Appspotr eller liknande så vi inte blir vilseledande, utan det är mer
för att beskriva komplexiteten och dynamiken i de dialoger Novel Unicorn
har. Gällande likviditeten i de båda bolagen har Appspotr Asia har fortsatt
en god likviditet och målet är att man skall klara av att bygga upp de
försäljningsmål som satts upp på befintlig kassa. Appspotr är på sikt
beroende av intäkter från försäljningen i Asien och om det blir förseningar
i tidsplanen kan bolaget behöva stärka upp sin kassa. Arbete med åtgärder
för att säkerställa detta pågår i styrelsen", kommenterar Appspotrs
styrelseordförande Peter Wendel.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.