Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-28

Aptahem: Apta-1 förbättrar överlevnad och blodcirkulation i kliniskt relevant modell för sepsis

Aptahem (publ) kan idag meddela ett mycket positivt utfall från
studier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna
utvärderades läkemedelskandidaten Apta-1 i en kliniskt relevant
modell för sepsis och påvisade en kraftigt förbättrad överlevnad med
en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur vid intravenös
administration. Studien är en viktig del av Aptahems pågående
utvärderingsarbete och nya studier har påbörjats med Hooke
Laboratories.

Aptahem (publ) kan idag meddela ett positivt resultat från en studie
där läkemedelskandidaten Apta-1 har utvärderats i en kliniskt
relevant modell för sepsis. Studieutfallet påvisar en kraftigt
förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos
försöksdjur som intravenöst injicerats med Apta-1. Dessutom
resulterade intravenös administration av Apta-1 i signifikant positiv
påverkan på kliniska biomarkörer relaterade till organvälmående och
inflammation.

VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar "Dagens studieresultat är
inte bara en god indikation av den unika potentialen bakom Apta-1 och
dess unika kombinerade effektprofil utan även resultatet av flera
månaders hårt utvärderingsarbete som bolaget har utfört tillsammans
med vårt kompetenta vetenskapliga råd. Det är med stolthet jag idag
kan säga att Aptahem står starkare än någonsin och starkare skall vi
bli."

Studien genomfördes av det välrenommerade Hooke Laboratories i USA och
Aptahem mottog den slutgiltiga rapporten härom veckan.
Sjukdomsmodellen som användes är den mest väletablerade prekliniska
modellen för sepsis. Sjukdomsförloppet inducerades genom att
lipopolysackarider (LPS) injicerades vilket sedan följdes av att
Apta-1 administrerades vid två efterföljande tidpunkter. Två olika
studiedoser testades och båda hade ett positivt utfall. Sammantaget
pekar resultatet på att intravenös administrering av Apta-1
resulterar i en signifikant förbättrat överlevnad samt en tydlig
förbättring av kliniskt relevanta faktorer för sepsis. Apta-1
uppvisade en överraskande positiv effekt på blodtrycket hos
försöksdjuren jämfört med kontrollgruppen.

Ordförande för Aptahems vetenskapliga råd och docent och legitimerad
läkare Anders Bylock kommenterar "Studien påvisar mycket positiva
resultat i form av kraftigt ökad överlevnad med intravenös behandling
såväl som tecken på en betydligt gynnsammare bild gällande
blodcirkulation. Apta-1 testades i en sjukdomsmodell där försöksdjur
utvecklar kemiskt inducerad sepsis och är en av de mest väletablerade
prekliniska modellerna i industrin."

Studien är en viktig del av Aptahems pågående utvärderingsarbete och
en utökad studie har inletts där Apta-1 utvärderas i fler
försöksdjur, koncentrationer och doseringsintervall av Hooke
Laboratories.

Mer information om sepsis
Sepsis är ett akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens
immunsystem reagerar kraftigt på en infektion av patogener, där
bakterier, virus, svampar eller parasiter kan inkluderas. Som
försvarsrespons utsöndrar immunförsvaret en rad inflammatoriska
substanser som vållar skada på blodkärl och sänker blodtrycket,
vilket resulterar i en hejdad tillförsel av syre till vitala organ
och till slut livshotande organdysfunktion. Likväl är en överaktiv
koagulationsaktivitet ett kritiskt problem, där formationen av
blodproppar resulterar i ytterligare blockering av syretransporten
till bland annat njurarna och lungorna. Sammantaget är sepsis ett
livshotande tillstånd där inflammation och koagulation samspelar och
är en av de ledande orsakerna till dödsfall på akutmottagning i
västvärlden och rankas som den tredje största dödsorsaken globalt.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska
läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska
sjukdomar. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget
på att utveckla en helt ny typ av behandling med både
koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga
och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och
Kanada samt patentansökning i Indien.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 juli 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/apta-1-forbattrar-overlevnad-och-blo...
http://mb.cision.com/Main/12121/2319373/705082.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.