Du är här

2017-09-12

Aptahem: Apta-1 påvisar förbättrad överlevnad i utökad studie

Aptahem (publ) kan idag meddela om nya, positiva resultat från en
utökad studie genomförd tillsammans med samarbetspartnern Hooke
Laboratories, i USA. Resultaten påvisar att intravenös administrering
av Apta-1 korrelerade med en förbättrad överlevnad hos försöksdjuren.
Utfallet bekräftar effekten hos Apta-1 även när läkemedelskandidaten
ges till en större mängd försöksdjur vilket bygger ett starkare
statistiskt underlag. Effekten var signifikant vid högre doser samt
även vid fördröjd behandlingstid vilket i förlängningen kan
möjliggöra en breddning av det teoretiska behandlingsfönstret av
Apta-1, även i en klinisk situation.

Aptahem (publ) kan idag meddela om nya, positiva resultat från en
utökad preklinisk studie i en kliniskt relevant modell för sepsis.
Studien har utförts av Hooke Laboratories i USA och är en upprepning
av den tidigare studien men utfördes i ett mycket större antal djur
med fler doseringsnivåer och behandlingstidpunkter. Studiens samtliga
dosnivåer av Apta-1 demonstrerade förbättrad överlevnad hos
försöksdjuren vid intravenös administrering jämfört med studiens
kontrollarm. Ytterligare påvisade även högre doser av Apta-1 en
signifikant förbättrad effekt på överlevnad samt likaså fördröjd
behandlingstid. Studiens resultat bekräftar effekten hos Apta-1 även
när läkemedelskandidaten ges till en större mängd försöksdjur vilket
bygger ett starkare statistiskt underlag. Effekten var signifikant
även vid fördröjd behandlingstid, mellan sjukdomsinducering och
administration av Apta-1, vilket i förlängningen kan möjliggöra en
breddning av det teoretiska behandlingsfönstret av Apta-1 även i en
klinisk situation. Behandling med högre doser av Apta-1 resulterade
även i ett dosberoende svar både bland pro- och antiinflammatoriska
cytokiner parallellt med ökad överlevnad.

Bengt-Åke Henriksson, legitimerad läkare och tidigare docent vid den
centrala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset, och del
av Aptahems vetenskapliga råd, kommenterar "Det är mycket glädjande
att studien bekräftar den kraftigt förbättrade överlevnaden som
observerades i den förra studien. I den här studien ville vi
återspegla fler kliniskt relevanta situationer och valde därför att
bredda behandlingsschemat för Apta-1 genom fler doseringsnivåer och
behandlingstidpunkter. Resultaten visar att Apta-1 hade signifikanta
effekter i studiens högre behandlingsscenarier, vilket kan tyda på
att det teoretiska behandlingsfönstret är bredare än vi först trodde.
Vår tolkning av studiens resultat är att Apta-1 verkar ha en central
och påtaglig effekt som minskar dödligheten hos försöksdjur med
inducerad sepsis."

VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar "Studien stärker min
övertygelse om att vår beslutade målmarknad för Apta-1 är rätt.
Resultaten är viktiga för vår konkurrensposition och framtida
förhandlingar. Om vi dessutom kan bredda vårt behandlingsfönster
innebär detta att Apta-1 kan adressera en större marknad och bli en
viktig behandling för fler patienter."

Bolaget ämnar lämna in den första ansökan om att inleda en klinisk fas
1-prövning med Apta-1 under 2018. Studien är en viktigt bekräftande
del i det prekliniska programmet. Studieresultaten kan komma att
stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/apta-1-pavisar-forbattrad-overlevnad...
http://mb.cision.com/Main/12121/2344406/721114.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.