Du är här

2017-05-18

Aptahem: Aptahem delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 6 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -1 862 (-1 711) KSEK
· Resultat per aktie -0,24 (-0,29) SEK
· Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 18 934 (11 845) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 93,95 (94,70)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Rekrytering av den internationella koagulationsexperten Anders
Bylock.

· Aptahem justerar tidsplan och kapitalbehov i samband med beslut om
att uppdatera den kliniska utvecklingsstrategin

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Aptahem utökar sitt kliniska råd med ytterligare en erkänd klinisk
expert inom det kardiovaskulära området, Dr Bengt-Åke Henriksson.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Vi befinner oss just nu i en turbulent period som föranleddes av den
förändrade utvecklingsplanen för Apta-1 som aviserades i slutet av
mars och därmed försening av starten för den första kliniska studien.
Vårt beslut att omarbeta den kliniska utvecklingsplanen för Apta-1
medförde, helt i enlighet med de nya marknadsreglerna (MAR), att vi
omedelbart meddelade marknaden att den tidigare tidsplanen och
finansieringsbehovet påverkats. Av förklarliga skäl skapade nyheten
osäkerhet då vi nyligen har fyllt på vår kassa. Jag vill därför
förtydliga att vi inte har något akut kapitalbehov men att vi just nu
planerar för hur vi på ett optimalt sätt ska finansiera bolaget
baserat på den nya strategiska planen.

Mitt fokus har hela tiden varit att identifiera de mest optimala
förutsättningarna för att kunna ingå ett strategiskt samarbete för
Apta-1. Rent konkret har det inneburit möten med kliniska
opinionsledare och stora läkemedelsbolag för att diskutera vilka
sjukdomstillstånd och behandlingstyper där de ser att den unika
profilen av Apta-1 bäst passar in. Arbetet har nu resulterat i ett
flertal indikationsområden där vi tror att en injicerbar substans med
antikoagulerande och antiinflammatoriska egenskaper skulle kunna
passa väl in i den befintliga behandlingsarsenalen. Området
karaktäriseras av en hög betalningsvilja eftersom dagens behandling
är kostsam, bland annat då dialys, transplantation och amputation är
vanligt. Ingenting har ändrats i vår tilltro till Apta-1 men vi tror
att den här inriktningen adresserar patient- och marknadsbehov på ett
bättre sätt än vårt tidigare fokus (förebyggande behandling av
blodproppar). För att möjliggöra en stark förhandlingsposition
utreder vi just nu patenterbarhet och tekniska fördelar med Apta-1
innan vi tillkännager alla detaljer.

Vi har full förståelse för den frustration som flera av våra
aktieägare uttrycker kring att vi inte har berättat allt om den nya
inriktningen. Anledningen är att det fortfarande finns flera olika
sätt att positionera Apta-1, med olika för- och nackdelar, som
behöver analyseras innan de rörliga delarna av planen kan spikas.
Tyvärr har vår förtegenhet kring den uppdaterade utvecklingsplanen
samt informationen om vår försening av den kliniska studiestarten
resulterat i en försvagad aktiekurs. Detta är förstås mycket
beklagligt och vi arbetar just nu med att förändra vår kommunikation.
Min förhoppning är att våra aktieägare märker av en förbättring redan
under våren då vi avser att synas på flera event. Vi är många som
vill att Aptahem ska lyckas och med ert stöd är jag övertygad om att
vi går en ljus framtid tillmötes.

Våra nya insikter om unik verkningsprofil, attraktiva
marknadsmöjligheter samt rekryteringar av viktiga personer visar på
vår övertygelse om bolagets framtida möjligheter och, som jag nyligen
uttryckte i en intervju, anser jag att Aptahem står starkare än
någonsin.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Mikael Lindstam för
offentliggörande den 18 maj 2016.

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska
läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska
sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att
kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken
och kostar årligen över 17 miljoner människor livet. Med sin primära
läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny
typ av behandling med både koaguleringshämmande och
antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar.
Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt
patentansökning i Indien.

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-delarsrapport-2017-01-01-til...
http://mb.cision.com/Main/12121/2268035/676200.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.