Du är här

2017-08-24

Aptahem: Aptahem delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av Delårsrapport

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 (28) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -3 665 (-3 603) KSEK
· Resultat per aktie -0,47 (-0,46) SEK
· Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 16 721 (24 858) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 84,43 (94,63) %

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 8 (28) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -5 527 (-5 314) KSEK
· Resultat per aktie -0,71 (-0,68) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Aptahem utökar sitt vetenskapliga råd med ytterligare en erkänd
klinisk expert inom det kardiovaskulära området, Dr Bengt-Åke
Henriksson.

· Årsstämman nyvalde Theresa Comiskey Olsen, Bachelor of Arts och
Juris Doctor, som har mer än 20 års erfarenhet av legalt arbete inom
området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på
förhandling och upprättande av internationella licensavtal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Positivt resultat från en studie där läkemedelskandidaten Apta-1
har utvärderats i en kliniskt relevant modell för sepsis där
studieutfallet påvisar en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad
och återställd blodcirkulation samt signifikant positiv påverkan på
kliniska biomarkörer relaterade till organvälmående och inflammation
hos försöksdjur som intravenöst injicerats med Apta-1.

· Aptahem ingår ett produktionsavtal med en av världens ledande
oligonukleotidproducenter, det Frankfurt-baserade BioSpring som
innehar cGMP-certifiering och är en välkänd aktör som förser den
globala marknaden med syntetiska oligonukleotider för terapeutiska,
diagnostiska och forskningsrelaterade ändamål.

· Aptahem AB fastlade en reviderad utvecklingsplan för sin
läkemedelskandidat Apta-1 där den huvudsaklig målsättning är att
utveckla ett akutläkemedel som stoppar de organ- och vävnadsskador
som bland annat leder till den mycket höga dödligheten bland
sepsispatienter.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Jag hoppas att ni har haft en härlig sommar! Semestern har fått vänta
för mitt hårt arbetande team och det gläder mig att kunna meddela att
vi nu går in i en verksamhetsperiod med fokus på att implementera vår
uppdaterade utvecklingsplan. De viktigaste bitarna är nu på plats
genom att vår strategiska plan har utkristalliserats i den nya
utvecklingsplanen samt den unika konkurrensposition som vår nya
inriktning innebär. Resultaten från de prekliniska studierna i
etablerade sepsismodeller visar på en avsevärd förbättrad överlevnad
och om liknande resultat skulle kunna åstadkommas vid behandling av
människor är egenskaperna hos Apta-1 bättre än vad vi tidigare hade
vågats hoppas Genom det nyligt ingångna produktionsavtalet med den
ledande tillverkaren av oligonukleotider, Biospring, är nu den sista
viktiga pusselbiten på plats och den nya tids- och utvecklingsplanen
har nyligen presenterats. Vi har fått mycket god respons kring vårt
nya fokus både från kliniska experter och aktieägare - vilket känns
roligt efter allt hårt arbete. En återkommande fråga som vi gärna
vill besvara är huruvida den nya inriktningen påverkar utformningen
av vårt prekliniska paket. Valet vi nu gjort innebär att studier som
gjordes på den tidigare indikationen för Apta-1 också är giltiga för
den nya indikationen vilket gör att vi inte behövt "starta om" vårt
program. Utvecklingsprogrammet fortsätter istället med modeller som
är mer inriktade på tillstånd som påverkar både koagulation och
inflammation. Vi vill därför understryka att vår nya inriktning inte
är en omstart av bolagets utvecklingsprogram. Den kvarstående
frågeställningen för många aktieägare - kring vårt kapitalbehov -
håller just nu på att konkretiseras och ytterligare information
kommer att kommuniceras inom kort.

Patentutredningen, baserat på våra nya resultat, pågår och utfallet
hoppas vi kunna presentera senare i höst. För er som otåligt väntar
på mer data kan vi meddela att resultat från en pågående större
djurstudie förväntas finnas tillgängliga innan utgången av det
innevarande kvartalet och utfallet kommer givetvis att kommuniceras
kort därefter. I enlighet med vårt större fokus på kommunikation
kommer ni att kunna se mig presentera Aptahem vid en rad tillfällen
under hösten. Flera stora läkemedelsbolag har väntat på information
om vår nya inriktning vilket gör att jag även kommer att deltaga på
en rad branschmöten.

Första halvåret har varit omvälvande men det känns skönt att kunna
fokusera bolaget kring klinisk förberedelse, produktion och
strategiskt partnerskap igen. Höstens presentationstillfällen kommer
att publiceras på vår hemsida och jag välkomnar alla med frågor att
komma och träffa mig på någon av dessa marknadsdagar.

Följ våra nyheter och anslagna närvaron på investerarträffar via
Aktietorget och bolagets hemsida; www.aptahem.com

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Mikael Lindstam för
offentliggörande den 24 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-delarsrapport-2017-04-01-til...
http://mb.cision.com/Main/12121/2332305/713255.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.