Du är här

2017-10-03

Aptahem: Aptahem lämnar in patentansökan baserat på nya resultat, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningst...

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har lämnat in en ny
patentansökan med målsättning om att stärka bolagets
immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med
Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat från ett
flertal tidigare studier utförda av bolaget samt de nyligen
presenterade positiva studieresultaten där Apta-1 utvärderades i en
kliniskt relevant modell för sepsis. Bolaget bedömer att
patentansökan signifikant förändrar den tidigare kommunicerade
kommersiella potentialen för Apta-1 och väljer därför att meddela
marknaden om händelsen. Ett tilläggsprospekt är under upprättande och
kommer inom kort att lämnas in till Finansinspektionen. Med anledning
av tilläggsprospektet förlängs teckningstiden till den 9 oktober 2017
(tidigare 4 oktober 2017).

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har färdigställt och
lämnat in en ny patentansökan till det europeiska patentverket (EPO)
rörande läkemedelskandidaten Apta-1s multiverksamma effektprofil.
Grunden till patentansökan är studieresultat från ett flertal
tidigare utförda studier inom både bolagets tidigare och nuvarande
indikationsområde samt de nyligen presenterade resultaten där Apta-1
har testats i en djurmodell för sepsis. Resultaten som den inskickade
patentansökan ämnar att skydda rör den signifikant förbättrade
överlevnaden som uppnåddes i försöken som utfördes i sepsismodellen
och bedömdes av oberoende patentombud vara av tillräcklig teknisk
höjd och unik karaktär att bolaget ansåg det lämpligt att skydda
detsamma.

Det tekniska utvärderingsarbetet har pågått sedan mars 2017 där
uppfinningen har funnits vara unik, patenterbar och kommersiellt
värdefull att skydda. Med två framgångsrikt utförda djurförsök
bedömde Aptahem därför att underlaget var tillräckligt för att skicka
in en patentansökan. Dokumentet beskriver Apta-1s multimekanism och
en rad möjliga tillämpningar. Förutom sepsis täcker patentet in en
rad inflammatoriska sjukdomar (t.ex. ledgångsreumatism,
transplantationsförskjutning, lungsjukdomar och cancertyper) samt en
rad koagulationsdrivna tillstånd (akuta trombolytiska tillstånd,
trauma samt sjukdomar som kan ge upphov till dysfuktionell
koagulation). Om ansökan leder till ett godkänt patent beräknar
bolaget att skyddet kan sträcka sig fram till år 2037 vilket
förstärker och förlänger den befintliga portföljen betydligt.

VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar "För en marknadsförd
produkt innebär varje ytterligare år av produktskydd betydande
intäkter vilket i vårt fall resulterar i ett avsevärt förbättrat
värde av vår portfölj. Vi har tidigare kommunicerat att en
patentutredning pågår och vi kan nu meddela våra aktieägare att den
processen var lyckosam. Vårt utökat skydd för Apta-1s bekräftade
multiegenskaper inom akuta sjukdomstillstånd utökar vårt portfölj med
en ny patentfamilj som påverkar värdet vi kan erbjuda en licenstagare
och därmed potentiellt även bolagets värde."

Bolaget bedömer att patentansökan med sitt potentiellt utökade
skyddstid för Apta-1, tillsammans med de potentiellt förbättrade
kommersiella möjligheterna, är av tillräckligt betydelsefull karaktär
att bolaget har valt att kommunicera patentansökan har skickats in
via ett pressmeddelande. Bolaget kommer i framtiden att utvärdera
ytterligare patentmöjligheter, adresserbara marknader och
användningsområden för att skapa nya utvecklingsinriktningar för
läkemedelskandidaterna Apta-2 och Apta-3.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-lamnar-in-patentansokan-base...
http://mb.cision.com/Main/12121/2359368/731049.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.