Du är här

2017-09-26

Arc Aroma Pure AB : 170926 Delårsrapport Q1 2017

Delårsrapport Q1 2017

ARC AROMA PURE - MAJ-JULI 2017

Tre applikationsområden under kommersialisering

Sammanfattning av första kvartalet, maj - juli 2017

* Rörelsens intäkter uppgick till 4,3 (1,9) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,6 (-2,3) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,7) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK.

Med "Bolaget" och "Arc Aroma Pure" avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 - 1985.

Väsentliga händelser under perioden

* dynaCEPT® vid Qingdao Water Ltd:s reningsverk i Qingdao ger tydliga
resultat i form av en ökning av gasproduktionen.
* Arc Aroma Pure levererar en testanläggning av oliveCEPT® till Solfrut i
Argentina för utvärdering av olivoljeproduktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Arc Aroma Pure förhandlar med Alfa Laval Copenhagen A/S om samarbetsavtal
för kommersialisering gällande effektiv olivoljeproduktion.
* Arc Aroma Pure tecknar 15% i nyemissionen för OptiFreeze. Syftet är att
utveckla bolaget mot en kommersialisering.
* Leverans av tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017. Bolaget
bistår med support och utbildning på plats i Italien under hela säsongen.

Finansiell översikt

------------------------------------------------------------
| maj-juli maj-juli Helår |
| |
| 2017 2016 2016/2017 |
| Rörelsens intäkter, MSEK 4,3 1,9 13,7 |
| EBITDA, MSEK -3,6 -2,3 9,8 |
| Resultat efter skatt, MSEK -3,8 -2,7 8,3 |
| Resultat per aktie *) -0,43 -0,31 0,94 |
------------------------------------------------------------
*) beräknad på totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner.

Notera
: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2017 klockan
08:30 CET.

VD HAR ORDET

"Genom Solfrut har vi validerat och sedan driftsatt vårt koncept i industriell
skala, vilket har blivit en affärsmässig dörröppnare för oss.''

I samband med den senaste olivsäsongen i Argentina genomförde vi en omfattande
testperiod utav vår oliveCEPT®-teknologi, vid kunden Solfruts
extraktionsanläggning. Vår teknik kopplades på den skarpa produktionslinjen
och resultaten visade 8-15% större utbyte av olivolja i produktionen, med en
hög energieffektivitet. Genom Solfrut har vi validerat och sedan driftsatt
vårt koncept i industriell skala, vilket har blivit en affärsmässig
dörröppnare för oss.

Arbetet i Argentina genomfördes i nära samarbete med en global
teknikleverantör, som vi i skrivande stund för en lovande dialog med, kring
en möjlig utveckling mot ett nytt gemensamt kommersialiseringsavtal.
Olivoljeindustrin är en växande bransch, som ständigt utmanas av höga
produktionskostnader. Här ser vi en möjlighet att avancera, då nyckeln i vår
teknik är att den enkelt kan installeras på befintliga produktionslinjer,
utan omfattande ingrepp eller större omkostnader.

Jag ser en global potential för oss inom alla våra hittills kommersialiserade
applikationsområden, bioCEPT®, dynaCEPT® och oliveCEPT®, under det här
verksamhetsåret. Intresset är stort, bland annat från Italien, där vi nyligen
levererade tre oliveCEPT® för årets olivsäsong. Leveransen gjordes till
Perugia, Gaudenzi och Puglia. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att bygga
upp med fler nyckelreferenser och samtidigt analysera förutsättningar för
kommande applikationsområden. Food processing ser vi som ett intressant
område med enorma möjligheter. Vi fokuserar just nu på olivolja och för
intressanta samtal i och utanför Europa gällande oliveCEPT®.

En av våra främsta styrkor är att Arc Aroma Pure löser samhällsproblem. Vi ser
exempelvis ett växande intresse för vår dynaCEPT®-teknologi från olika
VA-bolag, såväl inom Sverige som internationellt. Många reningsverk är i
behov av stora investeringar för att kunna möta samhällets energibehov. De
behöver fatta kloka och kostnadseffektiva beslut. Vi för just nu en dialog
med potentiella kunder, om att förbättra effektiviteten i sådana
anläggningar, vilket vi kommer arbeta vidare med under hösten.

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

Finansiell kalender

Årsstämma 17 oktober 2017
Delårsrapport kvartal 2 2017 13 december 2017
Delårsrapport kvartal 3 2017/2018 14 mars 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018 13 juni 2018
Delårsrapport kvartal 1 2018 19 juni 2018

För ytterligare information
Johan Möllerström, VD
Telefon: +46 (0)768 868 178
E-post: johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i denna rapport är sådan som Arc Aroma Pure ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen
den 26 september 2017 klockan 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika
utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc
Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser
Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.www.arcaromapure.se.

AAP Q1 2017_170926_final
http://hugin.info/171458/R/2136788/817741.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.