Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-18

Arc Aroma Pure AB: Arc Aroma Pure AB Delårsrapport för andra kvartalet 2015

1 Sammanfattning av Q1-Q2 2015/2016 för koncernen

Följande sammanfattning avser perioden Q1 Q2 2015/2016

* Intäkterna för perioden uppgår till 4,33 MSEK*
* Resultatet för perioden uppgår till -4,39 MSEK
* Likvida medel uppgick till 6,30 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om
3 MSEK
* Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (8 132 727 stycken )
* 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30
* Vinst per aktie -0,54 SEK

2 Sammanfattning av Q1-Q2 2015/2016 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q2 2015/2016 med jämförelseperiod
Q1-Q2 2014/2015.

* Intäkterna för perioden uppgår till 4,28 MSEK*(7,49 MSEK)*
* Resultatet för perioden uppgår till -3,63 MSEK(1,02 MESK)
* Likvida medel uppgick till 0,62 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om
8,84 MSEK (3,03 MSEK resp 5,82 MSEK)
* Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (8 132 727 stycken )
* 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30
* Vinst per aktie -0,45 SEK(0,14 SEK)

3 Sammanfattning av Q2 2015/2016 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q2 2015/2016 med jämförelseperiod Q2
2014/2015.

* Intäkterna för perioden uppgår till 2,28 MSEK(5,69 MSEK)*
* Resultatet för perioden uppgår till -2,23 MSEK(2,05 MSEK)
* Vinst per aktie -0,27 SEK(-0,27 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Läs hela delårsrapporten här
http://hugin.info/171458/R/1974431/722387.pdf
Kommentarer från VD

Under det andra kvartalet har vi fått mycketbra
resultat
från reningsverket iKlippan. Vi
ser att vår metod fungerar både i teori, praktik och ekonomi. Med en ökning på
13 procentgasutvinning och minskade kostnader för reningsverket ser vi att
vår metodik dessutom gör att effektiviteten ökar. På så sätt kan man rena
större mängder. Detta stärker oss i vår ansträngning att fullt ut
kommersialisera och komma ut på marknaden. Vi har under kvartalet också
träffat en mängd kunder och har stora förhoppningar inför resten av vårt
räkenskapsår.

Vi harinstallerat
vårCEPTapplikation
för oliver iSpanien, olivCEPT
®. Just nu är våra tre kunder igång med att behandla oliver för extraktion. Vi
ser fram emot resultaten och ser inte bara sen stor möjlighet i oliver utan
också i angränsande produkter som exempelvis palmolja och rapsolja.

Reningsverket i Jordberga
är efter en del förseningar igång med substratbehandling. De första
indikationerna ärmer
änlovande
. Vi och vår samarbetspartner Malmbergs ligger i startgroparna för lansering,
men väntar på de slutliga resultaten.

Vi har också fortsatt vårt arbete med att bygga bolaget starkt inför
framtiden. Under kvartalet har vilistat
bolagets aktier påNasdaq First North
. Bolaget har gått in i ett nytt skede i och med att grundutvecklingen av
företagets generator är färdig och kan kommersialiseras. Listbytet ger stora
fördelar i den pågående globala lanseringen av bolagets produkter. Nasdaq OMX
är ett välkänt varumärke runt om i världen och ökar trovärdigheten bland
kunder och leverantörer.

Vi har förvärvat
och struktureratvår
applikation inom biogasproduktion, bioCEPT®, Genom att förvärva Henriksson och
Konsultpartners AB fick vi både en ISO certifiering (som gör att vägen till
CE-märkning blir kortare) och ett bolag som vi fokuserar vår försäljning av
bioCEPT® i. Strukturen att knoppa av applikationer skapar fokus på rätt
saker.

Ytterligare ett steg i ambitionen att bygga bolaget är att vi harinfört en
ny redovisningsprincip,IFRS
. Detta gör att bolaget anpassar sig för att, när styrelsen anser det
lämpligt, kunna lista sig på Nasdaqs reglerade marknad.

Under det andra kvartalet minskade intäkterna jämfört med föregående år då
Klippanprojektet intäktfördes. Samtidigt ökade även kostnaderna, vilket
medför att resultatet är svagare än föregående år. Dock är både resultat och
intäkter i linje med våra förväntningar. Vi har omsättningstillgångar om 11,6
MSEK, vilket är väsentligt över föregående år tack vare emissionen som
genomfördes under det andra kvartalet föregående år. Arc Aroma Pures
ekonomiska ställning är alltså god. Detta betyder att vi har tillräckligt
kapital att ytterligare öka tempot och fokusera på marknaden parallellt med
att nya applikationer för CEPT®-plattformen utforskas. Vi har nya idéer som
vi vill patentera och undersöka närmare.

Arc Aroma Pures intressebolag OptiFreeze AB (publ.) utvecklas väl och är
fortsatt en viktig investering. Idag har Arc Aroma Pure ett aktieinnehav om
27 procent av OptiFreeze AB, med ett marknadsvärde om cirka 85 MSEK (per
20151215), en ökning med över 100 procent från den 31 juli 2015. OptiFreeze
AB har under kvartalet ingått ett avtal med JBT, som är världsledande inom
frysteknik och kommer att bistå OptiFreeze AB i industrialiseringsfasen av
projektet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bolaget i stort följer vår uppgjorda
tidsplan. Sammantaget ligger vi före plan ekonomiskt och på marknaden. Planen
ligger fast och under kvartalet har ytterligare stora steg tagits. Det är med
stor energi och glädje jag och organisationen ser framtiden an!

Lund 20151218
Martin Linde

Verkställande direktör

Arc Aroma Pure Delårsrapport Q2 2015
http://hugin.info/171458/R/1974431/722387.pdf
VD Martin Linde
http://hugin.info/171458/R/1974431/722388.jpg

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

HUG#1974431

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.