Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Arcoma AB: Arcoma AB :Positivt avslut på 2015

FI
NANS
I
ELLT
RESULTAT

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättning för kvartalet ökade med 23% till 35 150 (28 531)
kSEK
· EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 991 (-180)
kSEK
· Resultat efter skatt 956 (1 422) kSEK
· Resultat per aktie 0,09 (0,20) SEK, resultat per aktie innan
utspädning 0,13 SEK
Helåret 2015· Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot
föregående år
· EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK
· Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK
· Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot
föregående år
· Resultat per aktie -0,62 (0,13) SEK, resultat per aktie innan
utspädning -0,91 SEK
VIKTIGA HÄNDELSER

Prestigeorder till Hong Kong

Arcoma har tillsammans med Canon och en lokal distributör vunnit två
upphandlingar i Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika
sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system
Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett
Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. De båda systemen är
Arcomas första i Hong Kong.

Produktgodkännande och första order från Sydkorea

Arcomas autopositionerande system Precision har erhållit godkännande i
Sydkorea och i samband med detta har Arcoma installerat sitt första system i
Sydkorea på NHIS Ilsan Hospital. Sjukhuset är det enda i sitt slag i Sydkorea
som ägs och drivs av Sydkoreas National Insurance Provider, NHIS. Ilsan
Hospital kommer att vara en utmärkt referensinstallation för Arcoma på den
krävande men växande sydkoreanska marknaden.

Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand

Arcoma har erhållit produktgodkännande för den thailändska marknaden för sina
digitala röntgensystem Precision och Intuition. Produktgodkännande från Thai
FDA medför att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta
i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Thailand är en växande
marknad för digitala röntgensystem där höga krav ställs på funktion och
kvalitet. Den växande medicinska turismen i landet skapar en ökande
efterfrågan på digitala röntgensystem.

Leveransstart för Arcoma Precision

Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt
för märkesoberoende återförsäljare. Arcoma Precision är bolagets första
autopositionerande digitala röntgensystem som Arcoma kan leverera komplett
med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision
ett av Arcomas största utvecklingsprojekt under de senaste åren. Produkten
skapar möjlighet för Arcoma att bredda sina försäljningskanaler.

Nyemission genomförd

Genom en nyemission som ökade antal aktier från 7 113 386 till 10 345 726
tillfördes bolaget netto 15,7 MSEK efter emissionskostnader.

EFTER KVARTALET
Genombrottsorder till Singapore

Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en
genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade
akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest
avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas
första i Singapore.

VD-KOMMENTAR

Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 35,2 MSEK (28,5) vilket
var 23,1% högre än under motsvarande period 2014. Arcoma har, i likhet med
flera medicintekniska bolag som säljer kapitalutrustning, stora variationer i
orderingång och försäljning mellan kvartalen. För helåret 2015 uppgick
försäljningen till 123,3 MSEK (130,4 MSEK) vilket är en minskning med 5%
jämfört med helåret 2014. Resultatet på EBITDA nivå för det fjärde kvartalet
ökade till 1 991 kSEK (-180 kSEK) främst drivet av den ökade försäljningen.
Sett över helåret 2015 minskade EBITDA till 1 484 kSEK (7 096 kSEK). Negativa
valutaeffekter påverkar EBITDA med 5,3 MSEK.

2015 når Arcoma inte målsättningen om 10-15% tillväxt som vi har som mål i
snitt till 2018 trots ett mycket starkt avslutande kvartal. Både
försäljningen av bolagets röntgensystem under eget varumärke till
distributörer i både Europa, Asien och USA och fristående
patient-positioneringsbord har ökat under året men minskad efterfrågan från
OEM-kunder och främst det svaga andra kvartalet har påverkat negativt.

Bakom försäljningsökningen ligger stora gjorda insatser för att marknadsföra
det egna varumärket i fler säljkanaler samt lanseringen av nya bordsmodeller
för Urologi och Vaskulära undersökningar och utökat säljsamarbete med ledande
tillverkare av C-bågar. Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen
mot OEM-kunder kommer att koncentreras till färre partners och att
försäljningen av bolaget egna produkter via distributörer samtidigt kommer
att öka.

Arcoma skeppade under det fjärde kvartalet de första Precisionsystemen under
eget varumärke. En stor del av Arcomas försäljning sker i samarbete med
Canon som leverantör av bildsystem och digitala paneler och den nya egna
produkten ger Arcoma möjlighet att sälja även vårt mest avancerade
röntgensystem på marknader där vi inte har möjlighet till samarbete med
Canon. Utvecklingen av det nya systemet är en milstolpe i Arcomas
produktutveckling och innebär att bolaget nu har skapat en marknadspotential
i att vara en leverantör av kompletta autopositionerande röntgensystem.

Arcoma har under 2015 fokuserat på att etablera försäljningskanaler på utvalda
marknader i Asien. Målsättningen har varit att sälja referenssystem till
välrenommerade sjukhus i de olika länderna. Arcoma erhöll de första ordrarna
på referenssystem till sjukhus i Sydkorea, Hong Kong och Indien under det
fjärde kvartalet. Samtliga system är installerade. Efter årsskiftet vann
Arcoma även en upphandling av ett Precisionsystem till National University
Hospital i Singapore. Precision och Intuition är nu också godkända i Thailand
och produktgodkännandet från Thai FDA gör att Arcoma tillsammans med sin
distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja
produkterna i landet.

Under 2016 kommer Arcoma att arbeta med att fortsätta sin geografiska
expansion och utöka antalet distributörer, främst i Asien och Europa. Fokus
kommer att ligga på produkter som säljs under eget varumärke och vår
produktutveckling kommer att ytterligare stärka bolagets produktportfölj.

På grund av svag orderingång och vikande OEM-försäljning förväntas första
kvartalet 2016 att bli betydligt sämre än motsvarande kvartal 2015.

Jonas Salomonson

VD, Arcoma AB (publ)

Arcoma Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/163371/R/1988854/730354.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1988854

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.