Du är här

2018-08-22

Arcoma AB: Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat

FI NANS I ELLT SAMMANDRAG
Andra kvartalet

* Nettoomsättning för kvartalet ökade med 15% till 30 888 (26 806) kSEK.
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 2 277 (-678) kSEK
* Resultat efter skatt 730 (-3 530) kSEK
* Resultat per aktie 0,06 (-0,34) SEK, (innan utspädning 0,07 SEK)

Ackumulerat året * Nettoomsättning för första halvåret ökade med 13% till 56 143 (49 803)
kSEK.
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 2 152 (-248) kSEK
* Resultat efter skatt -932 (-4 533) kSEK
* Resultat per aktie -0,07 (-0,42) SEK, (innan utspädning -0,08)

VIKTIGA HÄNDELSER
Canon Medical Systems Europe och Arcoma sluter återförsäljaravtal
Canon Medical Systems Europe (CMSE) och Arcoma slöt i april ett
återförsäljaravtal där CMSE kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande
produkter under varumärkena Aceso och Aceso+. Avtalet ger Arcoma betydligt
starkare marknadsnärvaro på bolagets viktigaste marknad och möjlighet att
delta i affärer där andra modaliteter som datortomograf och MR också ingår i
kontrakten. Avtalet förväntas ha en betydande positiv effekt på Arcomas
försäljning med start under andra halvåret 2018 och med full effekt ca 12
månader därefter.

Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige
Mediel AB och Arcoma AB har tecknat avtal om att Mediel övertar distributionen
av Arcomas produkter i Sverige från och med den 25 juni 2018. Arcoma renodlar
sin affärsmodell och återgår till att jobba med en partner för distribution
även i Sverige.

Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging
Arcoma har fått en ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging.
Leveranser kommer att ske under kommande 12 månader. Virtual Imaging ägs av
Canon och säljer Arcomas röntgensystem både via distributörer och direkt till
slutkund i USA och Kanada.

VD KOMMENTAR

Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat för andra kvartalet 2018
Våra sälj- och marknadsaktiviteter fortsätter att visa goda resultat. I andra
kvartalet växer vi 15% i jämförelse med föregående år. Vi förbättrar också
vårt rörelseresultat väsentligt vilket är mycket glädjande.

Europa, som är vår största region har en fortsatt stabil omsättning. I juni
fick vi en ramorder från USA på 38 MSEK, varav 4 MSEK faller in som
försäljning under andra kvartalet. Omsättningen i Asien är svag i perioden
och backar med 33% jämfört med föregående år. Dock är orderingången under
andra kvartalet bra. Eftermarknadsförsäljningen är fortsatt på en bra nivå;
detta tack vare Arcomas stora installerade bas.

Bruttomarginalen ökar med 8%-enheter i kvartalet och 1% under första halvåret.
Förbättringen kommer från en fördelaktigare marknad och produktmix bl.a. med
en stark reservdelsförsäljning. Vi har ökat vår produktionskapacitet med
bibehållen resursmängd och kostnader.

När vi summerar första halvåret ökar omsättningen för kärnverksamheten med 20%
justerat för avyttrad verksamhet och specialprodukter. Det positiva
resultatet i andra kvartalet lyfter halvårsresultatet där EBITDA och resultat
är 2,4 MSEK respektive 3,6 MSEK bättre än första halvåret 2017.

Framtida möjligheter genom stärkta affärsrelationer
Vi har ett gott samarbete med våra traditionella partners i norra Europa som
står för den största delen av omsättningen under andra kvartalet.
Tillväxttrenden de senaste två åren i Europa är ett erkännande från kunderna
att vi har bra lösningar och en konkurrenskraftig affärsmodell. Vi renodlar
vår affärsmodell ytterligare och återgår till att jobba med en partner för
distribution även i Sverige. Vi är mycket nöjda med att Mediel nu är vår
återförsäljare igen.

I april slöt vi ett viktigt återförsäljaravtal med Canon Medical Systems
Europe. Att Canon, ett av de globalt ledande bolagen inom medicinsk
bilddiagnostik, valt våra produkter i sin satsning på det digitala
röntgensegmentet i Europa är vi både glada och stolta över. Genom Canon får
vi en utökad geografisk närvaro i centrala och södra Europa och en helt ny
kanal till de större sjukhusprojekt där det ställs krav på kompletterande
produkter som Arcoma tidigare inte haft tillgång till. Denna affär är under
uppstart och kommer att bidra väsentligt först under 2019.

Vi har stor tilltro till att Nordamerika kommer att växa framöver. Även där är
Canon vår partner via sitt bolag Virtual Imaging. Den ramorder på 38 MSEK
som vi fått visar att de tror starkt på en fortsatt tillväxt och är också ett
erkännande av att de ser Arcomas högkvalitativa produkter som
konkurrenskraftiga.

Under andra kvartalet var orderingången från Asien god så även i denna region
ser vi att våra partners satsar på och utvecklar samarbetet med Arcoma.

Fokus på lönsam tillväxt
Vi gläds åt en ökad försäljning samtidigt som vi fokuserar på att
effektivisera processer och att utveckla organisationen för att öka
marginaler och resultat. Att utveckla verksamheten och alla medarbetare ökar
inte bara lönsamheten kortsiktigt, det bygger också ett starkt Arcoma för
framtiden.

Efter en fantastisk sommar är jag med personal stärkta och motiverade att
jobba hårt för att fortsätta den positiva utveckling som vi sett första
halvåret 2018.

Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist@arcoma.se 0470 - 70 69 81 alt. 070 -
689 05 90

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen
lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl.
08.30

Om Arcoma

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög
kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste
digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga
positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design,
erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala
röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via
OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem
installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och
har ca 400 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

2018-Q2 rapport Arcoma AB
http://hugin.info/163371/R/2212227/862431.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.